TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY

Rate this post

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY

𝐀-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢
*Canula mũi mọi người (không phải ICU) thường nghĩ luôn tới là thở oxy dòng thấp qua canula mũi. Có phương pháp cao cấp hơn là thở oxy dòng cao qua canula mũi.
*Ưu điểm lớn nhất của canula mũi là đơn giản, thoải mái cho bệnh nhân.
𝟏-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠:
Dòng khí từ 1-4 lít/ph. FiO2 ai cũng biết là thêm 4% cho 1 lít (FiO2 = 0.2 + 0.4*số lít), và tối đa chỉ từ 4-5 lít (FiO2 tối đa 40%)
𝟐-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢 𝐥ư𝐮 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 (𝐡𝐢𝐠𝐡 𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐧𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐚):
Dòng có thể tới 60 L/ph, FiO2 cung cấp có thể tới 100% (Mình không đề cập trong bài này). Với lưu lượng cao có thể tạo ra được 1 mức PEEP nhất định.
𝐁-𝐌ặ𝐭 𝐧ạ (𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐬)
*Mấy bạn sinh viên hay hỏi mình 𝐜á𝐢 𝐧à𝐲 𝐥à 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐠ì 𝐯ậ𝐲.
Dễ thôi, mấy bạn nhìn cái mask không đó là “mask đơn giản”, nhìn có cái túi dự trữ kìa là “mask thở lại 1 phần”, cái mask này mấy bạn nhìn không có van 1 chiều 2 bên nên không phải là “mask không thở lại”.
*𝐓ấ𝐭 𝐜ả 𝐜á𝐜 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐦ặ𝐭 𝐧ạ đề𝐮 𝐩𝐡ả𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝õ𝐢 𝐥ư𝐮 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐨𝐱𝐲 𝐯à 𝐜𝐡ỉ𝐧𝐡 > 𝟓 𝐥/𝐩𝐡 vì khi đó dòng oxy không đủ để đẩy khí CO2 do bệnh nhân thải ra trong mặt nạ tránh làm cho bệnh nhân tự hít lại CO2.
*𝐍𝐇ượ𝐜 đ𝐢ể𝐦 của mask là khó chịu, bệnh nhân cần hợp tác thì mask mới khít và mới có hiệu quả. Nhược điểm lớn nữa là nguy cơ hít sặc ở bệnh nhân nôn ói.
𝟏-𝐌ặ𝐭 𝐧ạ đơ𝐧 𝐠𝐢ả𝐧.
-Lưu lượng oxy từ 6-10 l/ph.
-Hiệu quả đạt FiO2 phụ thuộc vào nhịp thở của bệnh nhân và độ khít của mặt nạ. FiO2 thực tế chỉ đạt được từ 30-50% và không dự đoạn chính xác được
𝟐-𝐌ặ𝐭 𝐧ạ 𝐭𝐡ở 𝐥ạ𝐢 𝐦ộ𝐭 𝐩𝐡ầ𝐧 (𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐬):
Cái mọi người lâm sàng hay thấy phổ biến ở mình là loại này, nó là cái “simple mask có gắn túi dự trữ”.
Hiệu quả oxygen cao là vì oxy trong túi dự trữ cao.
Advertisement
Có thở lại một phần, (1) là khí từ đường hô hấp của bệnh nhân, phần khí đầu tiên bệnh nhân thở ra sẽ đi vào túi dự trữ, phần khí này chứa ít CO2 thôi vì đa số là khí từ mũi và đường hô hấp trên; (2) là khí phòng đi qua van thở ra của mask (không nhiều)
Hiệu quả oxy đạt FiO2 từ 50-60% với dòng oxy từ 10-12 lít/ph
Túi dự trữ cần được căng bằng 2/3 thể tích túi để đảm bảo oxy
𝟑-𝐌ặ𝐭 𝐧ạ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ở 𝐥ạ𝐢
Mask có van 2 vị trí van 1 chiều chiều, (1) không cho khí thở ra của bệnh nhân vào túi dự trữ; (2) không cho khí phòng đi vào túi dự trữ
Hiệu quả cung cấp oxy có thể đạt 95%, tăng thêm hiệu quả khi ta kết hợp canula mũi.

Tác giả: BSNT Nguyễn Phi Tùng

Link bài viết :[ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1524674711311815/ ]

Xin gửi lời cảm ơn BSNT Nguyễn Phi Tùng đã đồng ý đăng tải bài lên Diễn đàn Y khoa.

Giới thiệu Vạn Việt Trường

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …