[Uptodate – Tim mạch] Phương pháp tiếp cận 4 bước đối với Nhịp tim chậm và Rối loạn nhịp chậm 2021

Print Friendly, PDF & Email

Phương pháp tiếp cận 4 bước đối với
Nhịp tim chậm và Rối loạn nhịp chậm 2021.

Gửi đến các đọc giả đường dẫn đến bài viết:
[ https://drive.google.com/file/d/1XYSie-2XCm503YOgt6RUPJAOV5-WzmdW/view?fbclid=IwAR2eAI0uV82UIiggBUYhS81oW7O9qvHK3c-iwwd7QhoU718Z7I_bsrQHMHM]

 

Cảm ơn bài chia sẻ bổ ích từ tác giả !
Nguồn bài viết: Ths.BS Phạm Hoàng Thiên.

Advertisement

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Thị Mai Thi

Check Also

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động

Intensive Care Medicine: Đánh giá huyết động I-ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN THỞ MÁY a-Hình dạng, …