Home / Y học cơ sở / Giải phẫu / [Y HỌC CƠ SỞ] GIẢI PHẪU VÙNG NÁCH

[Y HỌC CƠ SỞ] GIẢI PHẪU VÙNG NÁCH

Nách là một vùng hình tháp, nằm giữa:

 • Cánh tay và khớp vai ở ngoài.

 • Phần trên thành ngực ở trước và trong

 • Vùng vai ở sau.

Đỉnh: Tù, và nằm giữa

 • Mặt ngoài sườn 1.

 • Bờ trên vai.

 • Mặt sau đòn.

 • Mặt trong mỏm quạ.

 

Nền:

 • Kéo dài từ thành ngực lớn ra cánh tay ( phía thành ngực rộng hơn phía cánh tay), từ bờ dưới cơ ngực lớn phía trước và cơ lưng rộng phía sau.
 • Lồi lên trên ( nhìn từ phia dưới thì lõm).

Các thành phần đi trong nách

ĐM nách:

ĐM nách liên tục với ĐM dưới đòn từ khe sườn đòn (giữa bờ ngoài x.sườn 1 và bờ sau x.đòn), đi đến phía bờ dưới cơ ngực lớn thì đổi tên thành ĐM cánh tay. Ban đầu đi sâu, càng xuống dưới càng ra nông dần.

Liên quan:

Cơ ngực bé “băng’’ ngang ĐM nách, chia ĐM nách làm 3 phần: Trên, sau, và dưới cơ ngực bé.

Đoạn trên cơ ngực bé:

 • Trước: mạc nông, mạc sâu, một phần cơ ngực lớn, các nhánh TK trên đòn, mạc đòn ngực, TM đầu.
 • Sau: Cơ gian sườn, cơ răng trước ( phần trên), Tk ngực dài, TK ngực trong, bó trong đám rối cánh tay.
 • Trong: TM nách.
 • Ngoài: Bó sau đám rối cánh tay.

Đoạn sau cơ ngực bé:

 • Trước: mạc nông, mạc sâu, cơ ngực lớn, cơ ngực bé.
 • Sau: Bó sau đám rối cánh tay, cơ dưới vai.
 • Trong: Bó trong đám rối cánh tay, TK ngực trong, TM nách.
 • Ngoài: Cơ quạ cánh tay và bó ngoài đám rối cánh tay.

Đoạn dưới cơ ngực bé:

 • Trước: Cơ ngực lớn, mạc ngực.
 • Sau: Phần dưới cơ dưới vai, gân cơ lưng rộng, cơ tròn lớn.
 • Trong: TM nách.
 • Ngoài: Cơ quạ cánh tay.

Khi đám rối cánh tay phân nhánh:

 • Ngoài: Ban đầu là Rễ ngoài TK giữa, tiếp đến là TK giữa, rồi đến TK cơ bì.
 • Trong: TK bì cẳng tay trong, TM nách, TK trụ.
 • Trước; Rễ trong TK giữa.
 • Sau: TK quay và TK nách.

Vòng nối ĐM:

ĐM nách cho các nhánh nối với các ĐM khác bằng 3 vòng nối:

 • Vòng nối quanh vai: nối với các nhánh của ĐM dưới đòn.
 • Vòng nối quanh ngực: nối với các nhánh của ĐM dưới đòn.
 • Vòng nối quanh cánh tay: nối với ĐM cánh tay sâu của ĐM cánh tay.


TM nách:

Liên tục với TM nền tại bờ dưới cơ tròn lớn ,đi lên và đến bờ ngoài x.sườn 1 thì trở thành TM dưới đòn.

Hết.

Nguồn: Thầy Huỳnh Nhất Toàn ( Giảng Viên Thỉnh giảng ĐH Duy Tân);

Admin: Đắc Diên;

là dự án mới, hàng ngày mang đến những case hay và kiến thức bổ ích cho các bạn Khoa”.
Chúng hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, chỉ mong muốn tin bài được lan rộng đến mọi người. Nếu muốn ủng hộ chúng , bạn hãy mời mọi người thích page theo hướng dẫn này nhé https://i.imgur.com/7jZxc5e.png
—————————————————-
Tải ebook khoa miễn phí tại: https://ykhoa.org/category/ebook
Tra cứu miễn phí tại: https://ykhoa.org/uptodate
Tham gia cùng làm việc tại địa chỉ: https://forms.gle/cQ5M7AdaesKCTcjt9

Giới thiệu Donny

Avatar

Check Also

Cập nhật tình hình về Coronavirus mới (2019-nCoV)

Tình hình tại Thành phố Vũ Hán Vào lúc 04:00 ngày 15 tháng 1 năm …

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ