[Y HỌC CƠ SỞ] GIẢI PHẪU VÙNG NÁCH

Nách là một vùng hình tháp, nằm giữa:

 • Cánh tay và ở ngoài.

 • Phần trên thành ngực ở trước và trong

 • Vùng ở sau.

Đỉnh: Tù, và nằm giữa

 

Nền:

 • Kéo dài từ thành ngực lớn ra cánh tay ( phía thành ngực rộng hơn phía cánh tay), từ bờ dưới cơ ngực lớn phía trước và cơ lưng rộng phía sau.
 • Lồi lên trên ( nhìn từ phia dưới thì lõm).

Các thành phần đi trong nách

ĐM nách:

ĐM nách liên tục với ĐM dưới đòn từ khe sườn đòn (giữa bờ ngoài x.sườn 1 và bờ sau x.đòn), đi đến phía bờ dưới cơ ngực lớn thì đổi tên thành ĐM cánh tay. Ban đầu đi sâu, càng xuống dưới càng ra nông dần.

Liên quan:

Cơ ngực bé “băng’’ ngang ĐM nách, chia ĐM nách làm 3 phần: Trên, sau, và dưới cơ ngực bé.

Đoạn trên cơ ngực bé:

 • Trước: mạc nông, mạc sâu, một phần cơ ngực lớn, các nhánh TK trên đòn, mạc đòn ngực, TM đầu.
 • Sau: Cơ gian sườn, cơ răng trước ( phần trên), Tk ngực dài, TK ngực trong, bó trong đám rối cánh tay.
 • Trong: TM nách.
 • Ngoài: Bó sau đám rối cánh tay.

Đoạn sau cơ ngực bé:

 • Trước: mạc nông, mạc sâu, cơ ngực lớn, cơ ngực bé.
 • Sau: Bó sau đám rối cánh tay, cơ dưới .
 • Trong: Bó trong đám rối cánh tay, TK ngực trong, TM nách.
 • Ngoài: Cơ quạ cánh tay và bó ngoài đám rối cánh tay.

Đoạn dưới cơ ngực bé:

 • Trước: Cơ ngực lớn, mạc ngực.
 • Sau: Phần dưới cơ dưới , gân cơ lưng rộng, cơ tròn lớn.
 • Trong: TM nách.
 • Ngoài: Cơ quạ cánh tay.

Khi đám rối cánh tay phân nhánh:

 • Ngoài: Ban đầu là Rễ ngoài TK giữa, tiếp đến là TK giữa, rồi đến TK cơ bì.
 • Trong: TK bì cẳng tay trong, TM nách, TK trụ.
 • Trước; Rễ trong TK giữa.
 • Sau: TK quay và TK nách.

Vòng nối ĐM:

ĐM nách cho các nhánh nối với các ĐM khác bằng 3 vòng nối:

 • Vòng nối quanh : nối với các nhánh của ĐM dưới đòn.
 • Vòng nối quanh ngực: nối với các nhánh của ĐM dưới đòn.
 • Vòng nối quanh cánh tay: nối với ĐM cánh tay sâu của ĐM cánh tay.


TM nách:

Liên tục với TM nền tại bờ dưới cơ tròn lớn ,đi lên và đến bờ ngoài x.sườn 1 thì trở thành TM dưới đòn.

Hết.

Nguồn: Thầy Huỳnh Nhất Toàn ( Giảng Viên Thỉnh giảng ĐH Duy Tân);

Admin: Đắc Diên;

là dự án mới, hàng ngày mang đến những case hay và kiến thức bổ ích cho các bạn ”.
Chúng hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, chỉ mong muốn tin bài được lan rộng đến mọi người. Nếu muốn ủng hộ chúng , bạn hãy mời mọi người thích page theo hướng dẫn này nhé https://i.imgur.com/7jZxc5e.png
—————————————————-
Tải ebook miễn phí tại: https://ykhoa.org/category/ebook
Tra cứu miễn phí tại: https://ykhoa.org/uptodate
Tham gia cùng làm việc tại địa chỉ: https://forms.gle/cQ5M7AdaesKCTcjt9

Giới thiệu Donny

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Sinh lý Guyton số 3] Kiểm soát gen tổng hợp protein, chức năng tế bào, và tái sản xuất tế bào

CHƯƠNG 3. KIỂM SOÁT GEN TỔNG HỢP PROTEIN, CHỨC NĂNG TẾ BÀO, VÀ TÁI SẢN …