Ma Kim Phung

[Kỹ năng LS Nội khoa 6] XU HƯỚNG Y HỌC THỰC CHỨNG HIỆN ĐẠI

 Khi tôi học nội trú năm đầu tiên (2015) thì xu hướng y học thực chứng đã bắt đầu trở thành tiêu chí chuẩn mực trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam và tôi nghĩ xu hướng này sẽ còn kéo dài rất nhiều năm sau đó. Y học …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Chương 18: Hệ tiết niệu

I. MỤC TIÊU ■ Mô tả vị trí và chức năng chung của từng cơ quan trong hệ tiết niệu ■ Kể tên các thành phần của 1 nephron và các mạch máu quan trọng đi cùng ■ Giải thích sự liên quan của các quá trình sau trong việc …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Chapter 11: Blood

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP ■ Mô tả thành phần và giải thích các chức năng của huyết tương ■ Biết tên của các mô tạo máu chính và các loại sản phẩm của tế bào máu. ■ Nêu chức năng của các tế bào hồng cầu, bao gồm cả …

Chi tiết