My Trieu

[Kỹ năng LS Nội Khoa 4] Kỹ năng đặt vấn đề, đưa ra hướng xử trí và thành lập quyết định lâm sàng

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT KĨ NĂNG TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÀI 4 – KỸ NĂNG ĐẶT VẤN ĐỀ, ĐƯA RA HƯỚNG XỬ TRÍ VÀ THÀNH LẬP QUYẾT ĐỊNH LÂM SÀNG Sau giai đoạn thu thập thông tin chúng ta bắt đầu tiến hành phân tích thông tin …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 17: Thân nhiệt và chuyển hóa

I- MỤC TIÊU.  ■ Xác định phạm vi nhiệt độ cơ thể người bình thường. ■ Giải thích cách hô hấp tế bào tạo ra nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh nhiệt. ■ Mô tả các con đường mất nhiệt qua da và đường hô hấp ■ …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 16: Hệ tiêu hóa

I- MỤC TIÊU. Miêu tả chức năng chung của hệ thống tiêu hóa, tên các cơ quan chính Giải thích sự khác nhau giữa tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học, cho biết tên của các sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa Miêu tả cấu …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 10: Hệ nội tiết

I- MỤC TIÊU. ■ Biết được tên của từng tuyến và hormon mà nó tiết ra. ■ Giải thích được cơ chế hoạt động của feedback âm. ■ Giải thích được sự liên quan của vùng hạ đồi tới sự tiết hormon của thùy yên sau và thùy yên trước …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 9: Cảm giác

I- MỤC TIÊU. ■ Vai trò của các loại cảm giác. ■ Xác định các thành phần và chức năng của đường dẫn truyền cảm giác. ■ Mô tả đặc điểm của các cảm giác. ■ Các cảm giác da và vai trò. ■ Cảm giác đau và tầm quan …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 3: Tế bào

I- MỤC TIÊU. ■ Kể tên các thành phần cấu tạo nên thành tế bào và nếu rõ chức năng của chúng. ■ Nếu rõ chức năng của nhân tế bào và NST. ■ Mô tả các chức năng của các bào quan. ■ Định nghĩa các cơ cế vận …

Chi tiết