[Bài giảng] Sinh lý và điều hòa đau

Download: https://drive.google.com/file/d/0B-GoTCHohhFOck1YdGxiTWdlSGhxS2xZUXRmMnNOZEdjRzJN/view

 

ĐỊNH NGHĨA:

Đau là sự trải nghiệm cảm xúc và cảm
giác khó chịu có/không tổn thương .
Đau là cơ chế bảo vệ, giúp cá thể phản
ứng lại để loại bỏ nguyên nhân gây đau

International Association for the Study Pain. Pain. 1979;6(3):247–8.
The Handbook Chronic Pain. Nova Biomedical Books; 2007

MỞ ĐẦU

DỊCH TỂ HỌC:

Là vấn đề toàn cầu (World
Health Organization).
Khoảng 1/5 người lớn đau mỗi năm,
trong đó 1/5 đau

 

CÁC LOẠI ĐAU:

Dựa vào nguồn gốc, vị trí, thời gian

Đau cấp Đau mạn

Đau
tạng

Đau bản thể Đau do ung
thư

Đau không
do ung thư

Đau nông
(da)

Đau bản thể
sâu Đau cơ

Đau

MỞ ĐẦU

ĐAU
THẦN
KINH

• Các loại /đau
khớp
• Đau thắt lưng cơ học
• Thương tổn trong thể
dục thể thao
• Đau sau
• Đau do chấn thương

• Đau thắt lưng
• Đau sợi cơ
(Fibromyalgia)
• Đau CS cổ
• Đau do ung thư

• Đau do ĐTĐ
• Tổn thương tuỷ sống
• Đau thắt lưng do chèn ép TK
• Chèn ép TK Toạ
• Đau TK sau đột quỵ
• Các đau theo vùng
• Tổn thương đa dây TK do
HIV

ĐAU
THỤ
THỂ

ĐAU
HỖN
HỢP

SINH LÝ DẪN TRUYỀN ĐAU

Yam et al. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2164

THỤ CẢM THỂ ĐAU

CÁC THỤ CẢM THỂ Ở DA

Neuroscience. 2nd edition. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al.,
editors. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001.

Touch, pressure, vibration, skin stretch Nociceptors

THỤ CẢM THỂ ĐAU

Cohen et al. BMJ 2014;348-56

DẪN TRUYỀN ĐAU TẠI THỤ THỂ

Kích thích hóa học, cơ

học, nhiệt

Thay đổi thụ thể

Tăng dòng ion qua

màng

Khử cực điện thế

màng

Điện thế hoạt động

SINH LÝ DẪN TRUYỀN ĐAU

Yam et al. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2164

SỢI DẪN TRUYỀN ĐAU

DẪN TRUYỀN ĐAU TẠI HẠCH RỄ SAU

Cohen et al. BMJ 2014;348-56

DẪN TRUYỀN ĐAU TẠI SỪNG SAU

Cohen et al. BMJ 2014;348-56

SINH LÝ DẪN TRUYỀN ĐAU

Yam et al. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2164

CÁC VÙNG LIÊN QUAN ĐAU

ĐIỀU HÒA ĐAU

ĐIỀU HÒA ĐAU

Có thể xảy ra ở:
(thụ thể đau)
sống
– Trên (hành , chất xám quanh cuống
)
Có thể ức chế hoặc kích thích đau
Vị trí điều hòa đau chính là sừng sau
sống

ĐIỀU HÒA ĐAU

Opiods nội sinh: 3 chất được xác định
– Enkephalins
– Endorphins
– Dynorphins
Các chất dẫn truyền : serotonin,
noradrenalin…

ĐIỀU HÒA ĐAU Ở SỐNG

ĐIỀU HÒA ĐAU Ở SỐNG:

LÝ THUYẾT CỔNG

http://wikidoc.org/images/f/fe/Gate_control_A_firing.png
(1) (2)

Rubbing the area that hurts
stimulates receptors innocuous
stimuli like touch, pressure and
vibration.
These mechano-receptors send
signals along the Ab nerve fibers
that (1) stimulate spinal nerves
(inhibitory inter-neurons) that in
turn inhibit signaling in the 2nd
order neurons (projection neuron)
and (2) directly inhibit the 2nd
order neuron to reduce or stop
pain signal from being sent to the
brain

The Gate Control theory has
been superseded by newer
ones but is still used for the
sake demonstration.

ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU

Cohen et al. BMJ 2014;348-56
(1) (2)

KẾT LUẬN

Sinh lý và điều hòa đau phức tạp và
chưa được hiểu đầy đủ
Nhiều vẫn đang tiếp tục
Hiểu được sinh lý và cơ chế điều hòa
đau giúp cho việc đau ngày
càng tốt hơn

(1) (2)

UNIVERSITY MEDICAL CENTER
CHI MINH CITY
ĐƠN VỊ

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

KHÓA RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG, TIÊM
BOTULINUM TOXIN VÀ ĐIỀU TRỊ KÍCH

THÍCH SÂU

1. 2. Đối tượng: Bác sĩ đã có bằng sau
đại học chuyên khoa

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

Huỳnh Lê Thái Bão
BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://fb.com/hlthaibao

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường HH cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường HH cấp do …