[Tài liệu] Đợt cấp COPD: Từ bản chất bệnh học tới thực hành

Advertisement

BIÊN BẢNG ĐỒNG THUẬN CHUYÊN GIA VIỆT NAM:

ĐỢT CẤP COPD – TỪ BẢN CHẤT BỆNH HỌC TỚI THỰC HÀNH

Nội dung:

  1. Tóm tắt
  2. Đặt vấn đề
  3. Bản chất bệnh học.

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1JwWhap-g3cH_BeR8Sl1481C50oiZlgp-/view?fbclid=IwAR2-e_tpJ5OgbYWDdfFFUJyjMpFmDGE46-gJ8dz7_z0ee5MC59AgQTHbPFA

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Guideline] Cơn đau quặn thận (renal colic pain): Tóm tắt và điều trị

Advertisement CƠN ĐAU QUẶN THẬN: TÓM TẮT VÀ ĐIỀU TRỊ Cơn đau quặn thận là …