[Tài liệu] Tổng hợp tài liệu Hội nghị Hồi sức cấp cứu

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỘI NGHỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

1. Áp lực đẩy: Khái niệm, Sinh lý học, Giá trị và giới hạn, Điều chỉnh trong bệnh nhân ARDS

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1H5UFexuWfzsLWt1V85ZHxB8CSMpAOjoe/view?fbclid=IwAR3nOxA6hN3B0iXglfDuNvvVP_I1HpO_QYMKuKrLQ8orTF7hZtfxrdbD2U8

2. Các hướng dẫn mới về nhiễm khuẩn

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1kuIzR8o9_t0XnEhlDfSCtslMxN9tDQcE/view?fbclid=IwAR2M2UXX17rQ1tnQDi8L3nbt3gst_saWT8QVR1xJkX5Gu4f-jsUI6d9MQF0

3. Các tổn thương do hít khói

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1m6cjLUGcAs-BSKy5ZucnSE6QdWTxer7I/view?fbclid=IwAR3lLbp0AyO3E1cYpWWi8zQ1Hg9xlPFxMPJd2ZBjLrYaw6EF1kfdsdw02mc

4. Cập nhật các dấu hiệu sinh học chẩn đoán nhiễm khuẩn

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1nKxl9dzmhmgPbT-zx0GWQFKuU1YBYaeg/view?fbclid=IwAR3G-idUj7lKcSMR7WOrEPbd1mb9t6DCIXLbwdmH2DcYjHLq3O1QZtyUfeg

5. Cập nhật liệu pháp thay thế huyết tương

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1ozTz3eF4D5cLTRki4581rRQ4BitjbPEL/view?fbclid=IwAR3YoQIM8gDSRNDqJFjQYvrtVNd_PH1VnOVPTNp2Gy2gHDzVtZYyXl7uBe4

6. Cập nhật và tối ưu hóa sử dụng carbapenem ở bệnh nhân hồi sức

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1uzW8rw_iDWo13n1qHZx3AjxvX1UK4U5O/view?fbclid=IwAR3YoQIM8gDSRNDqJFjQYvrtVNd_PH1VnOVPTNp2Gy2gHDzVtZYyXl7uBe4

7. Cập nhật về PK/PD kháng sinh ứng dụng ở bệnh nhân hồi sức

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1n9kBfCDNwK6icjF7CgrUevD059hYrEiL/view?fbclid=IwAR0XjJXvV5fIofvBF2dk476stnrHFt7oZrrmz6m2Jayi5jJR19LRbriSgSQ

8. Chống đông và kiểm soát đông máu trong ECMO

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1b3rA3o0KsO9HGrv8IhhV1lYPgLy4AbuQ/view?fbclid=IwAR07W2hqb4HHGcZQoFo6-NwZzKRd0aMzz3q8te7WyN_zdJHWECyg07tf73U

9. Chương trình tối ưu hóa sinh lý SVV & SI

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1dUVlFi8OSb825GtKW-VkKOREQy1uKKgM/view?fbclid=IwAR314JhJezyY4udCU52MZOXHD6iu8BZptzjFRIVbxVpq7x7vviToav3F4hg

10. Đánh giá trương lực mạch máu trong sốc

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1nH0QJZK21pC1yqV9B0UCMG4IN_z8urTM/view?fbclid=IwAR1wTB5gtBHTblMqSav1Lk82m7T_hkgJSctRTpGh2idnYdekzgOGj8YOZwA

11. Hiệu quả của chương trình quản lý kháng sinh trong việc kiểm soát sử dụng kháng sinh tại khoa hồi sức tích cực và dự phòng trong phẫu thuật

👉 link: https://drive.google.com/file/d/19CyieufCVHhfOjLXISo6ZPh5dFs7M79K/view?fbclid=IwAR0Ztlu1zponkWmt_m73QBXuVjMcw3Umq1lXYJXmrkdk6HWPcfkv7h7Uho0

12. Kiếm soát nhiễm nấm xâm lấn nặng ở bệnh nhân hồi sức

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1qldM7x7XXb8qmloV4McLCLDOwm7xBqDm/view?fbclid=IwAR1HPAQXmq_B4njfLm2nmcGmz3jiA2sedSBdBvAK9sPe2mT11W8EDnNkbhY

13. Lactic Acid Lactate và những thay đổi của nó

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1OZnxSUh3qZoxGuodKkq1MVEpw8VpyNDi/view?fbclid=IwAR0MUv899zUnmibQhIemvCDqJde5R9cmZfIA3NowVksL596cv9QnSq3S9J0

14. Lạm dụng các loại ma túy mới: Ý nghĩa lâm sàng

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1wsIzWiXdaH5m9Pqu9mNhfTpmhSOSPefh/view?fbclid=IwAR0vOD4QuvDBQfGDev8tj9pdowW-qKv2iu_xmMwRYZF_N7wUAxBDR3jOT5U

15. Lọc máu liên tục cho bệnh nhân có tổn thương và không có tổn thương thận cấp tại ICU

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1nhSSzCuPy7B6FDZqWxKR-5WYoI8GO2Hp/view?fbclid=IwAR1TPIu-GP6t_bgebeVQSI5ejHRlaNVRTbUZcTGV43hCKKX73yXyfU9xYuU

16. Nghiên cứu định lượng Paraquat huyết tương trong chẩn đoán và điều trị

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1W2zvio5nfBcaU0Ja-Y_D86BE-DHjDlsW/view?fbclid=IwAR3YoQIM8gDSRNDqJFjQYvrtVNd_PH1VnOVPTNp2Gy2gHDzVtZYyXl7uBe4

17. Nghiên cứu hồi sức về nhiễm độc do rắn sải cổ đỏ cắn tại bệnh viện Chợ Rẫy 2005 – 2016

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1A6iPVH7lQjyWndMlrpa8flc1US2x498V/view?fbclid=IwAR0lu4QaiaP_0-H4tTO1cWO-D5Pl9iMksMT9GuSjjBAojKzWzYEzh3LKBlM

18. Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ở bệnh nhân hồi sức

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1Gei2f_F7Lws0JtDMDFdLELY7LK7K16yj/view?fbclid=IwAR2z6e1gxrc_ET2PL91ZhiglHOLEem5IybsgDLgMfTcQWxD5MpmTqoxErwE

19. Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1MXHPV6JJwue-OziNtMZe-tVFa3gikNr7/view?fbclid=IwAR3A94DJhvrSQpTCs-sJHrrjyivnjZsIabMZCAR3qN4czf7TXLdjLqDQ_44

20. Sử dụng màng lọc oXiris trong lọc trong lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và tổn thương thận cấp

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1Ipjjz9RWBY-D-1pRJ1C1y8TEpW6KIe-9/view?fbclid=IwAR3A94DJhvrSQpTCs-sJHrrjyivnjZsIabMZCAR3qN4czf7TXLdjLqDQ_44

21. Sử dụng thang điểm Q SOFA và SIRS trong chẩn đoán và tiên lượng mức độ nặng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1rhWr0zX96Hq01e8vUktMLmfjHmtgO0sB/view?fbclid=IwAR2JQ2SSIWdSBPIlCB5NqQwggQhAVFTN-wmnMqxsg7V_xCugaFiNMWiH4j8

22. Tiếp cận bệnh nhân ngộ độ Carbon monoxit, Cyanua và Sunphua hydro và Các câu hỏi lâm sàng về thuốc giải độc

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1YaYsIoW18TOyUPDwn1aIsnI19Q3d4uba/view?fbclid=IwAR0EBypX7COYN_-JFf5oo9PftxXecKEdTBmnu-XEdkrPoepOvRnCNaghvlc

23. Tổng quan thuốc vận mạch

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1lmcK4e4X2HjMwGS41v7FXgt0LifT6vGk/view?fbclid=IwAR0CVsuTpWwsqWRUIlzUkxp9EkT8ErAaY4hsoeaDic3Y0S-1yVWdC7I3xfI

24. Vai trò của Procalcitonin trong nhận định dấu hiệu nhiễm trùng và hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh

👉 link: https://drive.google.com/file/d/1a3rS6ycan4wN1yeWZDEaob32dbK-sF4V/view?fbclid=IwAR1wTB5gtBHTblMqSav1Lk82m7T_hkgJSctRTpGh2idnYdekzgOGj8YOZwA
Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Tài liệu] Đợt cấp COPD: Từ bản chất bệnh học tới thực hành

BIÊN BẢNG ĐỒNG THUẬN CHUYÊN GIA VIỆT NAM: ĐỢT CẤP COPD – TỪ BẢN CHẤT …