WSES

[WSES] Chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa cấp: cập nhật 2020 hướng dẫn bởi WSES Jerusalem

Click để xem đầy đủ: viêm-ruột-thừa-wses-2020-đã chuyển đổi                           Hiệu đính: Gia Tân Người dịch: Hoàng Thanh Hải Nguồn: Di Saverio, S., Podda, M., De Simone, B. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES …

Chi tiết