[WSES] Chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa cấp: cập nhật 2020 hướng dẫn bởi WSES Jerusalem

Rate this post

Click để xem đầy đủ: viêm-ruột-thừa-wses-2020-đã chuyển đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu đính: Gia Tân

Người dịch: Hoàng Thanh Hải

Nguồn: Di Saverio, S., Podda, M., De Simone, B. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg

Advertisement
 15, 27 (2020).

https://doi.org/10.1186/s13017-020-00306-3

Giới thiệu TRẦN GIA TÂN

Sinh viên y khoa

Check Also

[Medscape] Việc hòa ca nhạc đồng quê đã giúp bác sĩ tìm thấy sự cân bằng

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi thường được hỏi làm thế nào để cân …