[WSES] Chẩn đoán và điều trị viêm ruột thừa cấp: cập nhật 2020 hướng dẫn bởi WSES Jerusalem

Advertisement

Click để xem đầy đủ: viêm-ruột-thừa-wses-2020-đã chuyển đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu đính: Gia Tân

Người dịch: Hoàng Thanh Hải

Nguồn: Di Saverio, S., Podda, M., De Simone, B. et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg

Advertisement
 15, 27 (2020).

https://doi.org/10.1186/s13017-020-00306-3

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu TRẦN GIA TÂN

Sinh viên y khoa

Check Also

[Patient Education] Bệnh Covid-19 và trẻ em (thông tin cơ bản)

Advertisement COVID–19 là gì? COVID–19 xuất phát từ cụm “coronavirus disease 2019”. Tên gọi này …