Đông Y

[Đông Y] Tam Bộ Cửu Hậu

Xem mạch Khí của năm tạng, sáu phủ đều thông với huyết mạch. Huyết mạch chở khí huyết đi khắp người. Mỗi khi cơ thể bị bênh thì ảnh hưởng ngay đến sự vận hành của hí huyết và phản ánh ra ở mạch. Vì thế, xem sự thay đổi …

Chi tiết

[Đông Y] Chẩn đoán bệnh trong Đông Y

1. Tổng quát Chẩn đoán học trong Y học cổ truyền có nhiều bước, bước đầu tiên là người thầy thuốc phải thu thập, khai thác những triệu chứng chủ quan và khách quan từ người bệnh và thăm khám lâm sàng. Để thực hiện mục tiêu này, trong Y …

Chi tiết