[Đông Y] Tam Bộ Cửu Hậu

Tiếng nói của “mạch”

Xem mạch

của năm tạng, sáu phủ đều thông với huyết mạch. Huyết mạch chở huyết đi khắp người. Mỗi khi cơ thể bị bênh thì ảnh hưởng ngay đến sự vận hành của hí huyết và phản ánh ra ở mạch. Vì thế, xem sự thay đổi của mạch có thể đoán biết tình hình âm dương thịnh suy, tà chính mạnh yếu.

Xứ Đoài mây trắng bay..: Dưỡng sinh theo quy luật vận hành 12 kinh ...

Bộ vị của mạch

Bộ vị mạch chủ yếu có 3 loại: Thượng, trung hạ, mỗi bộ có 3 hậu Thiên, Địa, nên được gọi là tam bộ cửu hậu.

Tam bộ của hậu ( ba bộ chín chỗ xem mạch)

Bộ Thượng

Hậu Thiên của bộ Thượng là chỗ động mạch ở hai bên trán ( huyệt Dồng tử liêu) để xem ở gõ đầu. Hâu Địa của bộ Thượng là chỗ động mạch ở hai bên cằm ( huyệt Đại nghinh) để xem ở miệng răng. Hậu của bộ Thượng là chỗ động mạch ở trước ( huyệt Hòa liêu) để xem , . Ba hậu trên đây đều xem ở đầu mặt nên gọi chung là bộ thượng.

Bộ Trung

Hậu Thiên của bộ Trung là chủ của đường kinh chủ Thái âm Phế đi qua ( huyệt Kinh cự ) cho nên để xem Phế. Hậu Địa của bộ Trung là chủ kí của đường kinh Thủ dương minh Đại đi qua (huyệt Hợp cốc) cho nên để xem trong lồng ngực. Hậu của bộ trung là ở chỗ của đường kinh Thủ thiếu âm Tâm đi qua ( huyệt Thần môn) cho nên để xem Tâm. Ba hậu tren đây đều xem ở tay nên gọi chung là bộ trung ( phần giữa).

Advertisement

Bộ Hạ

Hậu thiên của bộ hạ là chỗ đường kinh Túc quyết âm Can đi qua ( huyệt Ngũ lý, ở phụ thì kaays huyệt Thái xung ) cho nên để xem can. Hậu địa của bộ hạ là ở chỗ của đường kinh Túc thiếu âm đi qua ( huyệt Thái khê) cho nên để xem . Hậu của bộ hạ là chỗ của đường kinh Túc thái âm Tỳ đi qua ( huyệt Cơ môn, cũng có thể đổi lấy huyệt Xung dương ) cho nên để xem của Tỳ vị. Ba hậu trên đây đều xem ở dưới chân nên gọi chung là bộ hạ (phần dưới).

Advertisement

Giới thiệu maansisme

maansisme

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Nội tiết] Chất béo, đường hay thực phẩm chế biến gây nên bệnh chuyển hóa?

Sự gia tăng tỷ lệ béo phì và bệnh chuyển hóa trong 50 năm qua …