Chương trình thúc đẩy nước uống trong trường học liên quan đến tỷ lệ béo phì thấp hơn

Chương trình ‘Nước uống đầu tiên’ đã giảm tỷ lệ tăng cân thừa so với nhóm kiểm soát, nhưng không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của việc quảng bá nước uống trong trường học như một biện pháp chi phí hiệu quả chống lại tình trạng thừa cân ở trẻ em.


Một nghiên cứu kiểm soát ngẫu nhiên theo nhóm đã cho thấy việc triển khai chương trình “Nước uống trước” gồm các bài học trong lớp, quảng bá nước uống và trạm nước đã liên quan đến sự gia tăng béo phì ít hơn so với nhóm kiểm soát. Tuy nhiên, không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì trong các trường đã tham gia chương trình. Bài viết này nhấn mạnh rằng việc hướng tới việc tiêu thụ đồ uống có đường là một công cụ tiềm năng để giải quyết vấn đề gia tăng béo phì ở trẻ em.

Nghiên cứu này đã thực hiện trên 1262 trẻ em ở 18 trường tiểu học công lập phục vụ cho trẻ em thuộc tầng lớp thấp và đa dạng dân tộc. Chương trình “Nước uống trước” đã được triển khai tại 9 trường và 9 trường còn lại được sử dụng như nhóm kiểm soát. Sau 7 và 15 tháng kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, chỉ số BMI và lượng calo tiêu thụ được tự báo cáo đã được đo lường. Kết quả cho thấy, sau 15 tháng, tỷ lệ gia tăng béo phì ở nhóm tham gia chương trình (0,5%) thấp hơn đáng kể so với nhóm kiểm soát (3,7%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ béo phì giữa hai nhóm. Người tham gia chương trình đã uống nhiều nước hơn sau 7 và 15 tháng tham gia chương trình.

Nghiên cứu này đã đóng góp vào số ít các chứng cứ hỗ trợ việc quảng bá nước uống trong trường học như một biện pháp chi phí hiệu quả chống lại tình trạng béo phì ở trẻ em. Tuy nhiên, khả năng triển khai chương trình tốn nhiều công sức này trên quy mô lớn đang gây nghi ngờ, và do đó khó xác định được tác động của nó đến kết quả sức khỏe thực tế. Tuy nhiên, nghiên cứu hữu ích này đã chứng minh rằng nhắm vào việc tiêu thụ đồ uống có đường là một công cụ hứa hẹn để giải quyết vấn đề gia tăng béo phì ở trẻ em.

Advertisement

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Chương trình ‘Uống nước trước tiên’ đã được triển khai như thế nào?
– Chương trình bao gồm những buổi học trong lớp, khuyến khích uống nước và cung cấp các trạm nước.
2. Chương trình ‘Uống nước trước tiên’ có ảnh hưởng đến tỷ lệ béo phì không?
– Không có thay đổi đáng kể về tỷ lệ béo phì trong các trường đã tham gia chương trình.
3. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều gì về tác động của chương trình ‘Uống nước trước tiên’?
– Kết quả cho thấy tỷ lệ tăng cân thừa trong nhóm tham gia chương trình ít hơn so với nhóm đối chứng.
4. Chương trình ‘Uống nước trước tiên’ đã giúp học sinh uống nước nhiều hơn sau bao lâu?
– Sau 7 và 15 tháng triển khai chương trình, học sinh tham gia chương trình đã uống nước nhiều hơn.
5. Có khả năng triển khai chương trình ‘Uống nước trước tiên’ trên quy mô lớn không?
– Khả năng triển khai chương trình trên quy mô lớn là khá khó khăn và cần được đánh giá.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, School-based water promotion program associated with lower overweight prevalence
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Advertisement

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …