Retatrutide liên quan đến điều chỉnh đường huyết và giảm cân hiệu quả trong đái tháo đường típ 2

Giới thiệu: Nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm soát nhằm đánh giá sự an toàn và hiệu quả của retatrutide so với dulaglutide và giả dược đối với bệnh nhân mắc đái tháo đường loại 2. Kết quả cho thấy retatrutide giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn so với dulaglutide và giả dược. Nghiên cứu này đã được thực hiện trên một mẫu số lớn bệnh nhân và có theo dõi dài hạn.


1. Nhóm sử dụng retatrutide đã có giảm HbA1c và cân nặng lớn hơn so với nhóm dulaglutide và nhóm placebo.

2. Tác động của retatrutide lên cân nặng phụ thuộc vào liều lượng trong vòng 36 tuần.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên kiểm soát này đã nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của retatrutide so với dulaglutide và placebo đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả chính của nghiên cứu là sự thay đổi trung bình của HbA1c sau 24 tuần, trong khi kết quả phụ quan trọng khác bao gồm sự thay đổi trung bình của cân nặng sau 36 tuần. Theo kết quả nghiên cứu, retatrutide đã giảm đáng kể sự kiểm soát đường huyết và cân nặng so với dulaglutide và placebo. Hầu hết các tác dụng phụ đều nhẹ đến vừa, không có báo cáo về tử vong. Nghiên cứu này được tăng cường bằng một kích thước mẫu lớn với theo dõi dài hạn của bệnh nhân.

Advertisement

Nghiên cứu chi tiết: Trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2022, có 534 bệnh nhân được sàng lọc đủ điều kiện tại 42 trung tâm tại Hoa Kỳ. Bao gồm các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh tiểu đường loại 2, HbA1c từ 7.0 đến 10.5% và chỉ số khối cơ thể từ 25 đến 50 kg/m2. Tổng cộng, có 281 bệnh nhân (45 trong nhóm placebo, 46 trong nhóm dulaglutide 1.5 mg, 47 trong nhóm retatrutide 0.5 mg, 23 trong nhóm tăng liều 4 mg, 24 trong nhóm 4 mg, 26 trong nhóm tăng liều 8 mg, 24 trong nhóm tăng liều nhanh 8 mg và 46 trong nhóm tăng liều 12 mg) được bao gồm trong phân tích cuối cùng. Kết quả chính về sự giảm HbA1c sau 24 tuần là lớn nhất trong nhóm tăng liều retatrutide 12 mg (-2.02%, lỗi chuẩn [SE] 0.11, -22.07 mmol/mol) và đáng kể hơn so với nhóm dulaglutide 1.5 mg (-1.41%, SE 0.12, -15.40 mmol/mol; p=0.0019) và placebo (-0.01%, SE 0.21, -0.12 mmol/mol; p<0.0001). Retatrutide cũng đã cho thấy giảm cân phụ thuộc vào liều lượng sau 36 tuần (3.19% cho nhóm 0.5 mg so với 10.37% cho nhóm 4 mg và 16.81% cho nhóm tăng liều chậm 8 mg). Tổng thể, kết quả từ nghiên cứu này cho thấy retatrutide có tiềm năng trong việc cải thiện sự kiểm soát đường huyết và giảm cân đáng kể cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Retatrutide có hiệu quả hơn dulaglutide và placebo trong việc giảm HbA1c và cân nặng cơ thể?
Trả lời: Có, retatrutide đã cho thấy hiệu quả cao hơn dulaglutide và placebo trong việc giảm HbA1c và cân nặng cơ thể.

2. Hiệu ứng của retatrutide lên cân nặng cơ thể có phụ thuộc vào liều lượng trong 36 tuần?
Trả lời: Có, hiệu ứng của retatrutide lên cân nặng cơ thể phụ thuộc vào liều lượng trong 36 tuần.

3. Nghiên cứu này đã được thực hiện như thế nào?
Trả lời: Nghiên cứu này đã được thực hiện như một cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên kiểm soát với sự tham gia của 534 bệnh nhân ở 42 trung tâm tại Hoa Kỳ.

4. Kết quả của nghiên cứu cho thấy gì về retatrutide?
Trả lời: Kết quả của nghiên cứu cho thấy retatrutide có khả năng giảm đáng kể sự kiểm soát đường huyết và cân nặng cơ thể so với dulaglutide và placebo.

5. Có những tác dụng phụ nào được báo cáo trong nghiên cứu này?
Trả lời: Hầu hết các tác dụng phụ được báo cáo trong nghiên cứu này đều nhẹ và vừa, không có trường hợp tử vong được báo cáo.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine, Retatrutide associated with improved glycemic control and bodyweight reduction in type 2 diabetes
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa.org

Advertisement

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

SGLT2 inhibitors giảm tái phát cơn và nhập viện liên quan đến đái tháo đường ở bệnh nhân gút

Nghiên cứu dân số này cho thấy bệnh nhân mắc gút sử dụng thuốc chẹn …