[CME] Khí dung trong cấp cứu hô hấp trẻ em

Advertisement

1. Báo Cáo Viên

– PGS.TS.BS. Phạm Thị Minh Hồng – Phó Khoa Y, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

– DS Đoàn Nguyễn Kim Ngân

2. Nội Dung

a. Phát biểu khai mạc – DS. Đoàn Nguyễn Kim Ngân

b. Khí dung trong cấp cứu hô hấp trẻ em – PGS.TS.BS. Phạm Thị Minh Hồng

Advertisement

c. Vai trò của Ventolin trong cơn hen cấp – DS. Đoàn Nguyễn Kim Ngân

d. Thảo luận – PGS.TS.BS Phạm Thị Minh Hồng, DS. Đoàn Nguyễn Kim Ngân

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu nguyentrungtin7

Check Also

[Sản khoa cơ bản số 55] Nguyên lý quản lý hội chứng HELLP và sản giật trong chuyển dạ

Advertisement MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. …