[CT-MRI Số 2] CT Sọ – Các vùng mạch máu, hệ thống thần kinh chức năng (mặt ngang)

Advertisement

Các vùng mạch máu (mặt ngang)

Hệ thống thần kinh chức năng (mặt ngang)

Nguồn: Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI ,Cuốn 1 . Phần Đầu-Cổ

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Advertisement

Xem tất cả Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/ct-mri/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …