[CT-MRI Số 41] Khuỷu tay – mặt phẳng đứng dọc

Advertisement
Advertisement

Nguồn: Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI , Cuốn 3 . Phần cột sống – chân – tay 

Tham khảo bản dịch của nhóm “Chia sẻ ca lâm sàng”

Xem tất cả Giải Phẫu Cắt Lớp CT-MRI tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/ct-mri/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu tranphuong

Check Also

[Xét nghiệm 50] Glucose niệu (Glycosurie/ Glucose, Urine)

Advertisement Nhắc lại sinh lý Trong điều kiện bình thường, glucose được lọc qua các …