ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN MẠN VÀ DƯ HẬU TIM MẠCH

Rate this post

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN MẠN VÀ DƯ HẬU TIM MẠCH

Kết hợp thuốc điều trị như thế nào???

  • Ở 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐧𝐡â𝐧 Đá𝐢 𝐭𝐡á𝐨 đườ𝐧𝐠, 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐭𝐡ậ𝐧 𝐦ạ𝐧 𝐭𝐢ế𝐧 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐥à𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭ă𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜ơ 𝐛𝐢ế𝐧 𝐜ố 𝐭𝐢𝐦 𝐦ạ𝐜𝐡 𝐯à 𝐬𝐮𝐲 𝐭𝐢𝐦.
  • 𝐊𝐢ể𝐦 𝐬𝐨á𝐭 đườ𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐲ế𝐭, 𝐡𝐮𝐲ế𝐭 á𝐩, 𝐫ố𝐢 𝐥𝐨ạ𝐧 𝐥𝐢𝐩𝐢𝐝 𝐦á𝐮 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐛ỏ đượ𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜ơ 𝐭𝐢𝐦 𝐦ạ𝐜𝐡 𝐭ồ𝐧 𝐝ư.
  • 𝐊ế𝐭 𝐡ợ𝐩 𝐜á𝐜 𝐛𝐢ệ𝐧 𝐩𝐡á𝐩 đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐫ị đượ𝐜 𝐤𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐜á𝐨 để 𝐥à𝐦 𝐠𝐢ả𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜ơ 𝐯à 𝐜á𝐜 𝐛𝐢ệ𝐧 𝐩𝐡á𝐩 đ𝐢ề𝐮 𝐭𝐫ị 𝐦ớ𝐢 ở 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐧𝐡â𝐧 đá𝐢 𝐭𝐡á𝐨 đườ𝐧𝐠 𝐜ó 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐭𝐡ậ𝐧 𝐦ạ𝐧 𝐭í𝐧𝐡 𝐠𝐢ú𝐩 𝐜ả𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐧 𝐜á𝐜 𝐝ự 𝐡ậ𝐮 𝐭𝐢𝐦 𝐦ạ𝐜𝐡
– Đái tháo đường và bệnh thận mạn đã được biết là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Đái tháo đường cũng là nguyên nhân phố biến nhất của bệnh thận mạn (Ước tính 30 – 40% bệnh nhân đái tháo đường sẽ tiến triển bệnh thận mạn) và làm gia tăng biến cố tim mạch, suy tim, tử vong tim mạch so với người không đái tháo đường.
Advertisement
– Các biện pháp điều trị đái tháo đường hiện nay chỉ tập trung vào điều trị kiểm soát đường huyết, huyết áp, rối loạn lipid máu để làm giảm nguy cơ và biến cố tim mạch. Tuy nhiên, đối với các bệnh nhân đái tháo đường kèm theo bệnh thận mạn thì điều trị để kiểm soát tốt các vấn đề trên còn hạn chế.
𝙽𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚜ự 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚌á𝚌 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 ứ𝚌 𝚌𝚑ế 𝚖𝚎𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 ứ𝚌 𝚌𝚑ế 𝚝𝚑ụ 𝚝𝚑ể, ứ𝚌 𝚌𝚑ế 𝚂𝙶𝙻𝚃-𝟸, 𝚔𝚑á𝚗𝚐 𝙰𝚕𝚍𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛𝚘𝚕 𝚗𝚘𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚘𝚒𝚍 𝚟à 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚌ả đồ𝚗𝚐 𝚟ậ𝚗 𝙶𝙻𝙿-𝟷 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚕ợ𝚒 í𝚌𝚑 ở 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 đá𝚒 𝚝𝚑á𝚘 đườ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚖ạ𝚗 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌ả𝚒 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚐𝚒ả𝚖 𝚝ỉ 𝚕ệ 𝚖ắ𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 – 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐!
Tác giả: 𝓓𝓻 𝓝𝓰𝓾𝔂ễ𝓷 𝓛𝓸𝓷𝓰, 𝓣𝓝𝓤 – Trung tâm điều trị Bệnh tim mạch – Chuyển hoá, Béo phì
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Nguyễn Văn Long đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …