[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 3] Chuyển hóa của Lactate trong cơ thể

Rate this post

CHUYỂN HÓA CỦA LACTATE TRONG CƠ THỂ

Chuyên mục được 3 số rồi, cám ơn mọi người đã ủng hộ.
(Sắp tới hứa hẹn sẽ cho ra chuyên mục Tình Huống Lâm Sàng, đang hoàn thiện rồi. Rất mong mọi người đón nhận.)
– Hôm nay ,chúng ta sẽ hiểu sơ sơ về chuyển hóa của lactate trong cơ thể qua một sơ đồ đơn giản, mặc dù chưa đầy đủ nhưng cũng mang lại khái niệm ban đầu.
 Trong thực hành lâm sàng, có rất nhiều tình huống dẫn tới tăng lactate máu. Có thể chia thành tăng lactate type A và type B, trong đó type B còn chia thành B1,B2,B3 nữa. Vì thế, trong các cập nhật gần đây, lactate máu không còn là một mục tiêu quá đặc hiệu cho Sốc Nhiễm Trùng nữa.
Nhìn chung, tăng lactate máu sẽ làm tăng nguy cơ tử vong và tàn tật cho bệnh nhân, bất kể nguyên nhân.
😁P/s: phần đầy đủ hơn sẽ có vào số MN1TK
Advertisement
 sau.!!!
Cảm ơn tác giả Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …