[POSEIDONS] Tổng quan dự án

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Dự án Thúc đẩy hợp tác và Phát triển năng lực Sinh viên Y – POSEIDONS là sáng kiến của Hội Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, hướng tới xây dựng một cộng đồng sinh viên y chuyên nghiệp, đoàn kết và bền vững.

Hoạt động chính của dự án bao gồm chuỗi tập huấn kỹ năng, các sự kiện giao lưu kết nối, tọa đàm chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa.

Giai đoạn đầu của dự án diễn ra từ 05/2020 đến 04/2021 và được bảo trợ pháp lý bởi trường Đại học Y Hà Nội. Đối tượng của dự án là sinh viên của các trường đại học có đào tạo ngành y trên cả nước.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1. Tầm nhìn

POSEIDONS được thành lập nhằm mục đích bồi dưỡng thế hệ sinh viên y giỏi chuyên môn, giàu kỹ năng mềm và hội nhập tốt với thế giới. Thông qua các hoạt động do chính sinh viên thực hiện, POSEIDONS góp phần vào sự thay đổi chủ động và tích cực của bộ mặt nguồn nhân lực y tế tương lai, tiến tới một cộng đồng chuyên nghiệp, đoàn kết và bền vững.

2. Sứ mệnh:

POSEIDONS hoạt động vì sự phát triển năng lực của sinh viên y, nhằm tăng cường cơ hội hợp tác và hội nhập quốc tế. Chúng tôi tổ chức các sự kiện và dự án trực thuộc giúp khai phá tiềm năng, tạo động lực cho sinh viên y phát triển bản thân, trau dồi chuyên môn và các kỹ năng mềm, sẵn sàng đón đầu các cơ hội nghề nghiệp cũng như trao đổi quốc tế. Bên cạnh đó, POSEIDONS dự định thúc đẩy việc thành lập Mạng lưới Sinh viên Y Việt Nam, kết nối sinh viên y trên mọi miền đất nước – nguồn nhân lực y tế tương lai – nhằm cùng đóng góp ý tưởng, tiếng nói và hành động cho những thay đổi trong xã hội.

3. Giá trị cốt lõi

  • Bản lĩnh

POSEIDONS ủng hộ các quyết định tạo ra sự khác biệt và kiến tạo động lực để hiện thực hóa điều đó.

  • Trách nhiệm

POSEIDONS đề cao tinh thần cống hiến cho cộng đồng, đến từ sự chủ động hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

  • Đoàn kết

POSEIDONS coi trọng kết nối giữa các cá nhân và tổ chức, hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững.

  • Tôn trọng

POSEIDONS khuyến khích xây dựng một môi trường bình đẳng và đa dạng văn hóa, nơi bản sắc cá nhân được tôn trọng

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

Thứ nhất, nâng tầm giá trị và năng lực sinh viên y, thông qua các sự kiện và dự án liên kết với các câu lạc bộ, đội nhóm, tổ chức thanh niên trong và ngoài môi trường y khoa.

Thứ hai, thúc đẩy giao lưu trong cộng đồng sinh viên y. POSEIDONS sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dự án và sự kiện giao lưu văn hóa, học thuật ở trong và ngoài nước, phù hợp với luật pháp của Việt Nam và quốc tế. Từ đó, POSEIDONS sẽ thúc đẩy thành lập và duy trì Mạng lưới Sinh viên Y Việt Nam, giúp kết nối sinh viên y toàn quốc cùng hỏi học lẫn nhau và phát triển

IV. KẾT QUẢ MONG MUỐN:

POSEIDONS dự kiến sẽ đạt được các kết quả sau đây trong giai đoạn 2020 – 2021:

Thứ nhất, liên kết thành công với các nhóm sinh viên y khoa tại các trường đại học trên Việt Nam. POSEIDONS sẽ trở thành cầu nối giữa sinh viên y cả nước, giúp các bạn sinh viên giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau.

Thứ hai, tổ chức thành công chuỗi tập huấn kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn tại những tỉnh thành khác nhau trên cả nước.

Thứ ba, thúc đẩy thành lập Mạng lưới Sinh viên Y Việt Nam, tiến hành các hoạt động kết nối sinh viên y khoa trên quy mô toàn quốc.

V. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN:

Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu poseidons