[Sổ tay Harrison Số 14] Phù Phổi Cấp

Sự phát triển cấp tính, đe dọa tính mạng của phù do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:
1. Tăng áp lực thủy tĩnh trong mao mạch (suy trái, hẹp 2 lá)
2. Yếu tố thúc đẩy chuyên biệt (Bảng 14-1), dẫn đến phù cho trên nhân trên nhân suy có bù trước đó hoặc không có tiền căn mạch trước đó
3. Tăng tính bán thấm màng -mao mạch (phù không do ). Các nguyên nhân thường gặp, xem Bảng 14-2.

TRIỆU CHỨNG
nhân có biểu hiện lý nặng, thường vã mồ hôi, đột ngột ngồi bật dậy, thở nhanh, xanh tái có thể biểu hiện. Ran hai phế trường, tiếng thứ ba có thể xuất hiện. Đờm lẫn cũng có thể xảy ra.
CẬN
Khí động mạch sớm cho thấy giảm cả Pao2 và Paco2. Khi tiến triển, tăng cacbonic phát triển với toan . X quang ngực cho thấy tái phân bố , mờ lan tỏa hai phế trường với hình dạng
“cánh bướm” quanh rốn .

Nguồn: Harrison Manual 18th

Tham khảo bản của nhóm ” chia ca

 

Giới thiệu QuangNhan

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Cơ chế triệu chứng số 51] Co kéo cơ hô hấp phụ

1.MÔ TẢ Bình thường khi thở nào chỉ sử dụng cơ hoành, động tác thở …