Tag Archives: chu kì

[Sinh lý Guyton số 82] Sinh lý tiền thai nghén và các hormone nữ

Chức năng sinh sản của phụ nữ chia làm 2 giai đoạn chính: (1) sự chuẩn bị của cơ thể phụ nữ cho việc thụ tinh và mang thai, và (2) quãng thời gian mang thai. Trong chương này sẽ nói về sự chuẩn bị của cơ thể phụ nữ …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 20: Hệ thống sinh sản

I. MỤC TIÊU: ■ Mô tả được quá trình giảm phân. Hiểu được nghĩa của đơn bội và lưỡng bội. ■ Mô tả được sự khác nhau giữa sự tạo tinh và tạo trứng. ■ Kể tên các hormones cần thiết cho quá trình hình thành giao tử, và nêu …

Chi tiết