Tag Archives: Ebola Uganda

[EBOLA] Trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên tại Uganda

Xác nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Ebola ở Uganda Kampala, ngày 11 tháng 6 năm 2019 Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận một trường hợp mắc bệnh do vi rút Ebola ở Uganda. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo …

Chi tiết