Tag Archives: loạn dưỡng cơ

[Sổ tay Harrison số 207] Bệnh lý cơ

LOẠN DƯỠNG CƠ Nhóm di truyền đa dạng, thoái hoá cơ tiến triển, mỗi nhóm với từng đặc trưng độc đáo. LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE Đột biến lặn liên kết với NST X của gene dystrophin mà ảnh hưởng hầu như chỉ ở nam giơi. Yếu tiến triển ở hông …

Chi tiết