Tag Archives: phân nhóm kháng sinh

[Vi sinh lâm sàng 18] Kháng sinh ức chế Ribosom

Tất cả tế bào đều phải phụ thuộc vào sự sản xuất liên tục của các protein để phát triển và tồn tại. Quá trình dịch mã mARN thành các chuỗi polypeptid để tạo ra những protein này thì yêu cầu cần phải sử dụng ribosom. Những loại kháng sinh …

Chi tiết

[Kháng sinh] Phân loại và cơ chế tác động của kháng sinh

I.    ĐỊNH NGHĨA: – Kháng sinh đầu tiên trên thế giới là Penicillin do Alexander Fleming khám phá ra năm 1928. – Kháng sinh: những chất có nguồn gốc vi sinh vật, được bán tổng hợp hoặc tổng hợp hóa học. Với liều điều trị có tác dụng kìm …

Chi tiết