[Tài liệu – Covid-19] Chương trình huấn luyện của WHO về COVID-19

Advertisement
download tại :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FMHeD5oLQ0Q3mdD-bULgUm2QE9QMQMcJ?fbclid=IwAR2FdBFvjQ2nKGDuRXemaFlyjQi80UmLjpv5UtZnSl9j7-I6MIQ4wHTgg4M

Nguồn: Bs Dang Thanh Tuan

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[JAMA 2020] Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ

Advertisement Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) …