[Tài liệu] Một số tài liệu hay!

https://drive.google.com/file/d/1r3BBO6cHjI-G44rA6REoLnN2n5x_uUbs/view?fbclid=IwAR39IdKMUp4cB09yWUEXpQjepBYmgsSTxR0dOsUJuddUFYBWvDaJB718qS4

 

https://drive.google.com/file/d/1C5-4UYDfbUEylVdWixGO0eMQ0LBptHpR/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B8dosoiUGvBveWJBd3I3WWliYXM/view

 

https://drive.google.com/file/d/1c4bOByygLFZhkeAkfCDN13y1eA_XPB7M/view

 

https://drive.google.com/file/d/0B8dosoiUGvBvbzBRcmxJYkRZV2M/view

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16144c68hC-V5MACaKEFGzgpz6C2Sh1Bn?fbclid=IwAR19npNW6zvqOODQjVc-O7HtZKMGoHeNb8r6GQ6OLwtPVJwnEjqJ88pgSSg

https://drive.google.com/file/d/1ucex78yioUqRsyr2rkhRMYZM6aOFnwM7/view

 

Nguồn: Bs Trang Thu

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[JAMA 2020] Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ

Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) ảnh …