[COVID-19] CÙNG TẠO “MIỄN DỊCH” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG!

[CHỐNG ]: 🌟 CÙNG TẠO “MIỄN ” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG 🌟
🥺 Sẽ không có lựa chọn “miễn ” nào nên làm khi người dân phải chuẩn bị tinh thần “mất đi người thân yêu của mình” theo cách Thủ tướng Anh cảnh báo!
🌟 Chúng ta chỉ có lựa chọn duy nhất: “MIỄN CỦA SỰ ĐỒNG LÒNG” bằng cách chung tay với Chính phủ, Địa phương và Bà xung quanh mình 🕊🥰🌤☘️🌸🌳

GS Bách

Trong lịch sử bệnh của loại, tổn thất về luôn đi kèm với những hậu quả to lớn về kinh tế và xã hội, và chúng ta chỉ có những giai đoạn cửa-ngõ ngắn ngủi để tất cả mọi nỗ lực sẽ hiệu quả nhất!

🙏🏻 CHÚNG TÔI KÊU GỌI MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓNG GÓP TỐI ĐA CHIA SẺ NGUỒN LỰC ĐỂ CHÍNH PHỦ CÓ SỰ CHUẨN BỊ KỊP THỜI NHẤT!

🤧 So với các đại trước đây như Cúm của 100 năm trước, chúng ta ngày càng dễ bị trước các bệnh truyền nhiễm; vì những khác biệt đa dạng trong điều kiện sống, các vụ tế, môi và các nguồn lực địa phương. Trước một Đại-, trách nhiệm không còn chỉ thuộc về bất cứ Chính phủ hay Tổ chức quốc tế nào – Đó phải được hiểu là trách nhiệm của từng cá mỗi-chúng-ta!

🌳 Mọi người trong khả năng tối đa của mình hãy đóng góp các nguồn lực tài chính, công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, và bất cứ điều gì có thể để chia sẻ gánh nặng chung với .

🇬🇧 Nước Anh không phải là một ví dụ tốt trong đáp ứng với bệnh! Triết lý của hệ thống tế của họ theo tư tưởng Beveridge, là “sự chăm sóc toàn-diện cho người từ khi sinh ra đến khi chết đi”. Do đó, họ đứng trước nguy cơ khủng hoảng hệ thống tài chính tế và bộc lộ rõ hạn chế trong khả năng đáp ứng với nhu cầu chăm sóc tế nếu chấp nhận phải ứng phó tích cực với Đại . Sẽ không một người đứng đầu đáng tin tưởng nào lựa chọn việc chuẩn bị tâm lý cho người dân của mình sẽ phải “mất đi người thân yêu của mình” như cách Thủ tướng Anh đề cập.

Advertisement

🇻🇳 Chúng ta may mắn được sống trong Hệ thống tế của , kế thừa những ưu điểm của các hệ thống tế trên : Như Dự-phòng tích cực và trò chủ-động của Nhà nước XHCN từ Semashko thời Liên Xô, sự ổn-định từ tư tưởng Bismark ở Đức, đa-dạng tiếp-cận thị của Mỹ và cả tính toàn-diện từ chính nước Anh. Không có Miễn nào quan trọng lúc này bằng Miễn của Sự Tin tưởng, Đồng lòng và Chung tay ủng hộ Chính Phủ bằng những việc làm thiết thực!

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

Thien Khiem
"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19]: Đối tượng nào không bị nhiễm trùng khi có sẵn miễn dịch?

Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng những kháng thể có phản ứng …