[COVID-19] CÙNG TẠO “MIỄN DỊCH” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG!

Rate this post

[CHỐNG COVID-19]: 🌟 CÙNG TẠO “MIỄN DỊCH” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG 🌟
🥺 Sẽ không có lựa chọn “miễn dịch cộng đồng” nào nên làm khi người dân phải chuẩn bị tinh thần “mất đi người thân yêu của mình” theo cách Thủ tướng Anh cảnh báo!
🌟 Chúng ta chỉ có lựa chọn duy nhất: “MIỄN DỊCH CỦA SỰ ĐỒNG LÒNG” bằng cách chung tay với Chính phủ, Địa phương và Bà con xung quanh mình 🕊🥰🌤☘️🌸🌳

GS Bách

Trong lịch sử bệnh dịch của nhân loại, tổn thất về sức khỏe luôn đi kèm với những hậu quả to lớn về kinh tế và xã hội, và chúng ta chỉ có những giai đoạn cửa-ngõ ngắn ngủi để tất cả mọi nỗ lực sẽ hiệu quả nhất!

🙏🏻 CHÚNG TÔI KÊU GỌI MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓNG GÓP TỐI ĐA CHIA SẺ NGUỒN LỰC ĐỂ CHÍNH PHỦ CÓ SỰ CHUẨN BỊ KỊP THỜI NHẤT!

🤧 So với các đại dịch trước đây như Cúm của 100 năm trước, chúng ta ngày càng dễ bị tổn thương trước các dịch bệnh truyền nhiễm; vì những khác biệt đa dạng trong điều kiện sống, tiếp cận các dịch vụ y tế, môi trường và các nguồn lực địa phương. Trước một Đại-dịch, trách nhiệm không còn chỉ thuộc về bất cứ Chính phủ hay Tổ chức quốc tế nào – Đó phải được hiểu là trách nhiệm của từng cá nhân mỗi-chúng-ta!

🌳 Mọi người trong khả năng tối đa của mình hãy đóng góp các nguồn lực tài chính, công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, và bất cứ điều gì có thể để chia sẻ gánh nặng chung với cộng đồng.

🇬🇧 Nước Anh không phải là một ví dụ tốt trong đáp ứng với dịch bệnh! Triết lý của hệ thống Y tế của họ theo tư tưởng Beveridge, là “sự chăm sóc toàn-diện cho con người từ khi sinh ra đến khi chết đi”. Do đó, họ đứng trước nguy cơ khủng hoảng hệ thống tài chính Y tế và bộc lộ rõ hạn chế trong khả năng đáp ứng với nhu cầu chăm sóc y tế nếu chấp nhận phải ứng phó tích cực với Đại dịch. Sẽ không một người đứng đầu đáng tin tưởng nào lựa chọn việc chuẩn bị tâm lý cho người dân của mình sẽ phải “mất đi người thân yêu của mình” như cách Thủ tướng Anh đề cập.

Advertisement

🇻🇳 Chúng ta may mắn được sống trong Hệ thống Y tế của Việt Nam, kế thừa những ưu điểm của các hệ thống Y tế trên thế giới: Như Dự-phòng tích cực và vai trò chủ-động của Nhà nước XHCN từ Semashko thời Liên Xô, sự ổn-định từ tư tưởng Bismark ở Đức, đa-dạng tiếp-cận thị trường của Mỹ và cả tính toàn-diện từ chính nước Anh. Không có Miễn dịch nào quan trọng lúc này bằng Miễn dịch của Sự Tin tưởng, Đồng lòng và Chung tay ủng hộ Chính Phủ bằng những việc làm thiết thực!

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Medicalnewstoday] Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron

[Medicalnewstoday] Omicron: Triệu chứng khi nhiễm biến thể này Khi các ca nhiễm trùng biến …