Tập luyện có thể giảm nguy cơ nhưng chỉ đáng kể hơn một chút

Rate this post

Một nghiên cứu mới cho thấy hoạt động thể chất có thể không đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ hoặc ngăn chặn suy giảm trí tuệ như đã từng nghĩ. Nhóm nghiên cứu cho biết mặc dù hoạt động thể chất có mối liên hệ yếu với việc giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ, nhưng ngay cả việc giảm nhẹ cũng có thể hữu ích. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các nghiên cứu được bao gồm trong phân tích tổng hợp này vẫn còn thiếu sót và không tin rằng chất lượng thấp của các nghiên cứu đã làm thay đổi kết quả quan trọng.


**Tiêu đề H2: Tầm quan trọng của hoạt động thể chất đối với suy giảm nhận thức**

Một nghiên cứu mới cho thấy hoạt động thể chất có thể không đóng vai trò quan trọng như trước đây trong việc giảm nguy cơ hoặc ngăn chặn suy giảm nhận thức. Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết hoạt động thể chất có mối liên hệ yếu với việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, họ cho rằng sự giảm nhẹ ngay cả có thể có ích.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các nghiên cứu được bao gồm trong phân tích toàn diện này có nhược điểm nhưng không tin rằng chất lượng thấp của các nghiên cứu đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

**Tiêu đề H2: Tác động của hoạt động thể chất đến suy giảm nhận thức**

Hoạt động thể chất được liên kết với nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn. Tuy nhiên, theo một phân tích toàn diện được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, tác động có thể không mạnh như trước đây được cho là.

Nghiên cứu này đã xem xét xem hoạt động thể chất có liên quan đến suy giảm nhận thức và liệu có mối liên hệ dose-response giữa hoạt động thể chất và nhận thức hay không.

Các nhà khoa học kết luận rằng hoạt động thể chất có thể trì hoãn suy giảm nhận thức, nhưng chỉ trong mức độ nhỏ.

Mối liên hệ yếu vẫn tồn tại ngay cả khi xem xét các mức độ nhận thức trước đó hoặc tuổi của người tham gia.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 104 nghiên cứu với tổng cộng 341.741 người tham gia.

Phân tích của nghiên cứu về kết quả nhị phân bao gồm 45 nghiên cứu với tổng cộng 102.452 người tham gia.

Khi xem xét cụ thể về nhận thức toàn cầu theo dõi, họ xem xét dữ liệu từ 14 nghiên cứu bao gồm 41.045 người tham gia. Khi đánh giá sự thay đổi về nhận thức toàn cầu, họ bao gồm 25 nghiên cứu với 67.643 cá nhân.

Đánh giá về nhận thức toàn cầu xem xét nhiều lĩnh vực nhận thức, chẳng hạn như sự chú ý, trí nhớ, lưu loát từ ngữ, ngôn ngữ và khả năng không gian.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng:

– Nhìn chung, chỉ có mối liên hệ tối thiểu giữa hoạt động thể chất và nguy cơ suy giảm nhận thức.

– Có mối liên hệ dose-response giữa hoạt động thể chất và nhận thức trong các nghiên cứu đánh giá kết quả nhị phân. Những nghiên cứu này chỉ xem xét xem một người có hoặc không có suy giảm nhận thức.

– Không có mối liên hệ phụ thuộc vào liều lượng được thấy đối với các nghiên cứu xem xét nhận thức toàn cầu theo dõi hoặc thay đổi trong nhận thức toàn cầu.

– Trong các nghiên cứu xem xét các lĩnh vực nhận thức cụ thể, có mối liên hệ yếu giữa trí nhớ theo đợt và lưu loát từ ngữ trong các nghiên cứu xem xét nhận thức toàn cầu theo dõi và thay đổi trong nhận thức toàn cầu.

– Kết quả về chức năng điều hành không nhất quán.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các nghiên cứu mà họ đã xem xét thường không được đánh giá cao.

Ví dụ, trong số 25 nghiên cứu đánh giá thay đổi về nhận thức, có 5 nghiên cứu chất lượng trung bình và 20 nghiên cứu chất lượng thấp.

“Tôi đồng ý với phương pháp và kết quả của nghiên cứu. Tuy nhiên, không có kết quả nào về nhận thức ở độ tuổi trung niên, chỉ ở giai đoạn cuối cuộc sống,” Ryan Glatt, CPT, một huấn luyện viên sức khỏe não bộ và giám đốc chương trình FitBrain tại Viện Học não học Thái Bình Dương ở California nói. “Tuy nhiên, các chỉ số kết quả nhận thức dường như bị hạn chế, và các hiệu ứng thực hành không được xem xét khi đánh giá các chỉ số nhận thức,” ông nói với Medical News Today. “Nhiều nghiên cứu được phân tích không có chất lượng cao, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả.”

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng hoạt động thể chất có mối liên hệ yếu với việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, họ tin rằng ngay cả mối liên hệ yếu cũng quan trọng.

“Phân tích và tổng hợp này dường như củng cố niềm tin rằng hoạt động thể chất đóng vai trò trong việc làm chậm suy giảm nhận thức. Một câu hỏi thú vị mà nghiên cứu này có vẻ trả lời là ‘bao nhiêu,’ và thú vị khi đọc kết luận ‘chỉ một mức độ rất nhỏ,’” Glatt nói. “Kết luận này thách thức các định kiến trước đây về mức độ hoạt động thể chất có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng cũng có một số lưu ý. Như nghiên cứu cho biết, ‘ngay cả một mối liên hệ yếu cũng quan trọng từ quan điểm sức khỏe cộng đồng.’”

” Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới về mức độ mạnh mẽ của mối liên hệ giữa hoạt động thể chất ở thời điểm cơ bản và nhận thức ở cuối cuộc sống, và trong khi hoạt động thể chất sẽ được khuyến nghị và đề cao cho cá nhân, cách diễn đạt về tầm quan trọng của nó có thể được sửa đổi,” Glatt thêm.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng kết quả của họ chỉ ra một mối liên hệ dose-response giữa hoạt động thể chất và nhận thức trong các nghiên cứu xem xét kết quả nhị phân.

Thời gian theo dõi, tỷ lệ theo dõi và phương pháp đo lường hoạt động thể chất và chất lượng đều đóng vai trò trong việc xác định mối liên hệ.

Họ cũng lưu ý rằng các nghiên cứu chất lượng không ảnh hưởng mạnh đến bất kỳ liên hệ nào. Để được coi là chất lượng cao, một nghiên cứu phải bao gồm hơn 10 năm theo dõi.

Các nhà nghiên cứu nói rằng họ không tin rằng bất kỳ phân tích toàn diện nào khác đã xem xét các kết quả liên tục hoặc các lĩnh vực nhận thức cụ thể. Ngoài ra, họ có quyền truy cập vào hồ sơ y tế của hơn 300.000 người tham gia.

Giới hạn rõ ràng nhất là chất lượng nghiên cứu không đạt chuẩn. Có ít dữ liệu nghiên cứu về hoạt động thể chất và nhận thức ở độ tuổi trung niên. Các nhà khoa học lưu ý rằng việc loại bỏ các nghiên cứu không có đo lường hợp lệ về nhận thức ở thời điểm cơ bản có thể hạn chế khả năng của họ trong việc phát hiện điều chỉnh cho nhận thức cơ bản.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ không đánh giá xem các nghiên cứu có xem xét các hiệu ứng thực hành khi đo lường nhận thức hay không.

Advertisement

“Khi thực hiện các yếu tố lối sống lành mạnh cho sức khỏe não, hành vi lối sống như hoạt động thể chất và kích thích nhận thức có thể giúp tăng lưu lượng máu não, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng hoạt động não bộ và tăng khối lượng não,” Glatt nói.

“Ngay cả đối với những người có suy giảm nhận thức và chứng mất trí, tuân thủ và cải thiện nhiều yếu tố lối sống có thể

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Liệu việc vận động có giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ không?

Trả lời: Theo nghiên cứu mới, việc vận động có thể giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ, tuy nhiên mối liên hệ này yếu hơn so với những gì đã được cho là trước đây.

2. Vậy việc vận động có ảnh hưởng như thế nào đối với nguy cơ suy giảm trí tuệ?

Trả lời: Nghiên cứu cho biết việc vận động có mối liên hệ yếu với việc giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ, tuy nhiên, ngay cả sự giảm nhẹ cũng có thể có lợi.

3. Nghiên cứu này đã đánh giá những nghiên cứu nào?

Trả lời: Nghiên cứu này đã đánh giá tổng cộng 104 nghiên cứu với tổng cộng 341.741 người tham gia.

4. Kết quả nghiên cứu này cho thấy gì về mối liên hệ giữa việc vận động và suy giảm trí tuệ?

Trả lời: Tổng thể, chỉ có một mối liên hệ rất nhỏ giữa việc vận động và giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ.

5. Nghiên cứu này đã tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc vận động và trí tuệ toàn cầu?

Trả lời: Trong các nghiên cứu xem xét trí tuệ toàn cầu theo thời gian, không tìm thấy mối liên hệ dựa trên liều lượng giữa việc vận động và trí tuệ toàn cầu.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: medicalnewstoday, Exercise can reduce risk but only slightly

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa. org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Giảm lượng muối có thể giảm nguy cơ viêm da Eczema

Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa lượng muối trong chế độ …