Vi khuẩn nhỏ có thể lan sang não và cơ quan khác, nghiên cứu cho thấy

Rate this post

Một nghiên cứu mới trên chuột phát hiện microplastics có thể lan từ ruột đến các cơ quan quan trọng như não. Microplastics là hạt nhựa nhỏ thường xuất hiện trong thức ăn. Nghiên cứu này sẽ giúp hiểu rõ hơn về tác động của microplastics đến sức khỏe cơ thể.


Nghiên cứu mới cho thấy rằng microplastics có thể lan rộng từ ruột đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, như não. Microplastics là những hạt nhựa nhỏ thường xuyên xuất hiện trong nhiều chất, bao gồm thức ăn. Nhà nghiên cứu quan tâm đến việc hiểu rõ cách tiêu thụ microplastics có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động cơ thể. Một nghiên cứu mới thực hiện trên chuột đã phát hiện rằng microplastics có thể lan rộng từ ruột đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, như não, gan và thận. Con người và động vật thường tiếp xúc với microplastics vì chúng có mặt trong nhiều chất. Khi nhà nghiên cứu tìm hiểu về tác động của microplastics, bằng chứng ngày càng nhiều về tác động của việc tiếp xúc với những chất này và cách đó có thể ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 10 tháng 4 trong tạp chí Environmental Health Perspectives đã xem xét cách tiêu thụ microplastics ở mức độ tương tự như những gì được tìm thấy trong môi trường ảnh hưởng đến chuột.

Hàm lượng microplastics trong môi trường, bao gồm đất, thức ăn và nước, đã trở nên rất phổ biến. Tác giả của nghiên cứu này xác định microplastics là các hạt nhựa nhỏ hơn 5 mm. Họ muốn tìm hiểu xem các loại microplastics khác nhau làm thế nào ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chuột.

Các tác giả nghiên cứu đã cố gắng mô phỏng việc tiêu thụ microplastics ở mức độ tương tự như tiếp xúc của con người. Chuột đã được tiếp xúc với các lượng khác nhau của polystyrene hoặc microsphere hỗn hợp polymer thông qua việc tiếp xúc dạ dày qua đường miệng.

Sau khi chuột được tiêu thụ microplastics, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra huyết thanh, não, gan, thận và các mô ruột để xác định sự có mặt của microplastics. Họ đã xác định microplastics trong nhiều cơ quan bao gồm não, gan và thận của chuột bị tiếp xúc. Những kết quả này cho thấy microplastics có khả năng lan rộng đến các khu vực khác trong cơ thể. Sau khi tiếp xúc với microplastics, họ cũng phát hiện ra rằng có những thay đổi chuyển hóa cụ thể xảy ra trong ruột, gan và não. Những thay đổi này phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc mà chuột nhận được và loại microplastics họ tiếp xúc.

Hỏi đáp về nội dung bài này

### Câu hỏi 1: Microplastics có thể lan từ ruột đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể như não không?

### Trả lời 1: Có, một nghiên cứu mới trên chuột đã phát hiện rằng microplastics có thể lan từ ruột đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể như não, gan và thận.

### Câu hỏi 2: Tại sao các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc hiểu cách tiêu thụ microplastics có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của cơ thể?

### Trả lời 2: Các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc hiểu cách tiêu thụ microplastics có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của cơ thể vì chúng thường xuất hiện trong nhiều chất và có thể ảnh hưởng đến cơ thể.

Advertisement

### Câu hỏi 3: Những cơ quan nào trong cơ thể chuột mà microplastics có thể lan đến sau khi tiêu thụ?

### Trả lời 3: Microplastics có thể lan đến não, gan và thận của chuột sau khi tiêu thụ.

### Câu hỏi 4: Microplastics thường xuất hiện trong những chất nào mà con người và động vật thường tiếp xúc?

### Trả lời 4: Microplastics thường xuất hiện trong nhiều chất mà con người và động vật thường tiếp xúc.

### Câu hỏi 5: Nghiên cứu mới công bố trên Environmental Health Perspectives tìm hiểu về điều gì liên quan đến microplastics và cơ thể chuột?

### Trả lời 5: Nghiên cứu mới công bố trên Environmental Health Perspectives tìm hiểu về cách tiêu thụ microplastics ở mức độ tương tự như môi trường ảnh hưởng đến chuột và cơ thể của chúng.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: medicalnewstoday, Microplastics may spread to the brain, other organs, study suggests

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa. org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Nguy cơ tăng cân ở tuổi trẻ: Liên kết với rủi ro sức khỏe ở phụ nữ

Một nghiên cứu mới đề cập rằng phụ nữ có thừa cân ở tuổi 14 …