[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 3: Trường phổi

Điều khó khăn khi đọc phim là việc đưa cả hai vào trong tầm nhìn của bạn. Khi tả , thuận tiện hơn nếu ta chia chúng thành 3 vùng là trên, giữa và dưới. Mỗi vùng chiếm xấp xỉ 1/3 chiều cao .

Các không tương ứng với thùy . Ví dụ vùng dưới bên phải bao gồm thùy giữa và dưới.


Cách học: Bạn nên suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó xem đáp án các câu hỏi ở cuối bài .

Cần nhớ:

  • nên được đánh giá và tả bằng cách chia thành các trên, giữa và dưới
  • Thuật ngữ (lung zones) không ám chỉ đến thùy (lung lobes)
  • Khi đọc cần so sánh hai bên
  • So sánh một vùng bất thường với vùng cùng phía còn lại


Các

  • Việc chia thành các vùng cho phép chúng ta chú ý đến mỗi vùng kỹ hơn, nếu không thì ta dễ bỏ qua những bất thường
  • Lưu ý rằng các bên dưới chạy đến dưới trên X-Quang, bởi vì đi qua phía sau vòm hoành đến ngách sau của mỗi bên ngực. Những dấu hiệu của bình thường có thể được thấy dưới bờ hoành.
Đánh giá các

Mỗi phổi nên được so sánh với bên đối diện để có thể phát hiện sự khác biệt. Nếu điều này xảy ra, cần xác định sự khác biệt là do yếu tố bình thường (như xoay) hay lý phổi.

Advertisement

Nếu sự khác biệt là lý, xác định bên nào là bất thường. Thông thường vùng đậm hơn (sáng hơn) là bất thường, nhưng một vài bênh thì ngược lại. Nếu có một vùng khác với vùng phổi bao quanh cùng phía, đây có thể là vùng bất thường.

Cũng nên lưu ý một vài gây bất thường hai bên, làm cho việc so sánh gặp khó khăn. Trong những hợp này, việc đánh giá luân phiên mỗi vùng vẫn nhằm tránh bỏ sót những bất thường nhỏ nhất trên nền phổi bất thường.

Ảnh đáp án
Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Chuyện ngành Y
Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao …