[X-QUANG NGỰC CƠ BẢN] Bài 3: Trường phổi

Rate this post
Trường phổi

Điều khó khăn khi đọc phim là việc đưa cả hai trường phổi vào trong tầm nhìn của bạn. Khi mô tả phổi, thuận tiện hơn nếu ta chia chúng thành 3 vùng là trên, giữa và dưới. Mỗi vùng chiếm xấp xỉ 1/3 chiều cao phổi.

Các trường phổi không tương ứng với thùy phổi. Ví dụ vùng dưới bên phải bao gồm thùy giữa và dưới.


Cách học: Bạn nên suy nghĩ và suy đoán trước. Sau đó xem đáp án các câu hỏi ở cuối bài .

Cần nhớ:

  • Phổi nên được đánh giá và mô tả bằng cách chia thành các trường phổi trên, giữa và dưới
  • Thuật ngữ trường phổi (lung zones) không ám chỉ đến thùy phổi (lung lobes)
  • Khi đọc cần so sánh hai bên
  • So sánh một vùng bất thường với vùng phổi cùng phía còn lại


Các trường phổi

  • Việc chia phổi thành các vùng cho phép chúng ta chú ý đến mỗi vùng kỹ hơn, nếu không thì ta dễ bỏ qua những bất thường quan trọng
  • Lưu ý rằng các trường phổi bên dưới chạy đến dưới cơ hoành trên X-Quang, bởi vì phổi đi qua phía sau vòm hoành đến ngách sau của mỗi bên ngực. Những dấu hiệu của phổi bình thường có thể được thấy dưới bờ hoành.
Đánh giá các trường phổi

Mỗi trường phổi nên được so sánh với bên đối diện để có thể phát hiện sự khác biệt. Nếu điều này xảy ra, cần xác định sự khác biệt là do yếu tố bình thường (như xoay) hay bệnh lý phổi.

Advertisement

Nếu sự khác biệt là bệnh lý, xác định bên nào là bất thường. Thông thường vùng đậm hơn (sáng hơn) là bất thường, nhưng một vài bênh thì ngược lại. Nếu có một vùng khác với vùng phổi bao quanh cùng phía, đây có thể là vùng bất thường.

Cũng nên lưu ý một vài bệnh gây bất thường hai bên, làm cho việc so sánh gặp khó khăn. Trong những trường hợp này, việc đánh giá luân phiên mỗi vùng vẫn quan trọng nhằm tránh bỏ sót những bất thường nhỏ nhất trên nền phổi bất thường.

Ảnh đáp án
Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao …