[X-QUANG NGỰC NÂNG CAO] Giới thiệu

Rate this post

Các bất thường trên X-Quang ngực

Giới thiệu

Phần này sẽ trình bày một số bất thường cơ bản của các cấu trúc được nêu ở phần trước. Mặc dù các bệnh riêng biệt được đề cập đến theo từng bài, mục đích của phần này là để giới thiệu một vài nguyên tắc chủ chốt liên quan đến một loạt các bất thường cũng như giúp người đọc có thể mô tả được chúng.

Kiến thức phần giải phẫu sẽ giúp bạn chẩn đoán bệnh.

Một cách tiếp cận hệ thống khi xem phim X-Quang là điều cần thiết phải làm.

Advertisement

Các cấu trúc giải phẫu được nêu ra ở phần này cần được khảo sát trên phim mỗi khi bạn phân tích bất kỳ phim X-Quang nào.

 

 

 

 

 

Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[X- QUANG NGỰC NÂNG CAO] Bài 2- Các bất thường của rốn phổi

Các bất thường của rốn phổi Các bất thường của rốn phổi Rốn phổi bao …