[ICU] CAPNOGRAPHY TRONG HỒI SỨC NGƯNG TIM

Rate this post

Chúng ta có thể sử dụng Capnography một cách ngon lành trong Hồi sức ngưng tim…

Download tại:

https://drive.google.com/file/d/1gmZUCj1lTppe_uBeSJ90d9sbzHvppgYn/view?fbclid=IwAR2WH8UghenQ7RmAYPxs1n-c3-bO6jWsgG8XNwLXg0i5EGU1MtnhsPwZKdc

Nguồn: Bs: Đặng Thành Tuấn

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Chuyện ngành Y

Mang đến những thông tin và câu chuyện trong quá trình học tập và làm nghề Y

Check Also

[Guideline] Cơn đau quặn thận (renal colic pain): Tóm tắt và điều trị

CƠN ĐAU QUẶN THẬN: TÓM TẮT VÀ ĐIỀU TRỊ Cơn đau quặn thận là triệu …