Huyền Trang

[Lâm sàng] ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP TRONG ĐẠI DỊCH COVID -19

ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP TRONG ĐẠI DỊCH COVID -19 Bài viết mới nhất của GS.TS.GVCC. Nguyễn Hải Thủy Quý vị muốn nhận bài gốc toàn văn nhằm lưu trữ và in ấn, xin vui lòng comment địa chỉ email tag 2 bạn bè (trong cùng comment) …

Chi tiết

[Y học lâm sàng] Bàn chân Đái tháo đường

BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Có đến hơn 37 phân độ / thang điểm bàn chân đái tháo đường. Trong 13 thang điểm đánh giá bàn chân đái tháo đường thường gặp, thang điểm nào nên được sử dụng trên lâm sàng? Thang điểm nào toàn diện? Sử dụng ABI …

Chi tiết

[Sản phụ khoa] Hướng dẫn số 373 – Hở eo tử cung và khâu vòng cổ tử cung (SOGC- 01/2019)

Hướng dẫn số 373 – Hở eo tử cung và khâu vòng cổ tử cung (SOGC- 01/2019) Đa thai: • Dữ liệu không cho thấy lợi ích dự phòng sinh non sớm trong song thai khi dùng vòng nâng cổ tử cung, ngay cả ở những trường hợp song thai …

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 11] Tiêu hóa (Bản dịch)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 11 – TIÊU HÓA (BẢN DỊCH)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1213370582442231/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 10] Tiêu hóa (Bản dịch)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 10 – TIÊU HÓA (BẢN DỊCH)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1208817172897572/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết

[Mỗi Ngày Một Tham Khảo 24] Cơ chế của giảm oxy máu trong hội chứng gan phổi

CƠ CHẾ CỦA GIẢM OXY MÁU TRONG HỘI CHỨNG GAN PHỔI   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1214712952307994/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 13] Chuyển hóa (Đáp án)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 13 – CHUYỂN HÓA (ĐÁP ÁN)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1231751500604139/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 13] Chuyển hóa (Bản dịch)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 13 – CHUYỂN HÓA (BẢN DỊCH)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1231424807303475/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 13] Chuyển hóa (Bản Tiếng Anh)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 13 – CHUYỂN HÓA (BẢN TIẾNG ANH)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/permalink/1230916784020944/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!  

Chi tiết

[Tình huống lâm sàng 12] Tiêu hóa (Bản dịch)

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG 12 – TIÊU HÓA (BẢN DỊCH)   Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1222193394893283/ Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Chi tiết