Home / Tài liệu / Guidelines / [ CẬP NHẬT] TIẾP CẬN MỘT SỐ HỘI CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH

[ CẬP NHẬT] TIẾP CẬN MỘT SỐ HỘI CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH

TIẾP CẬN MỘT SỐ HỘI CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG CẤP CỨU MẠCH

Tác giả: PGS TS. Phạm Mạnh Hùng – Bộ môn mạch Trường Đại học Hà Nội

Link từ Driver: https://drive.google.com/file/d/1xnAVW2PiGGea9MyQfEdTJiPQt0GZ8_1R/edit?fbclid=IwAR3qM9KP-c7qMFaVbh2y37yMAB49XsLnEdIo4APqIHJMt9iE8vxL0SlmgXU

http://

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu Donny

Avatar

Check Also

[ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ] Cơ vân – Cơ trơn – Cơ tim

 

YKHOA.ORG
Chuyển đến thanh công cụ