[Case lâm sàng 213] Viêm tuyến mang tai

Advertisement

Questions

Bé gái 6 tuổi biểu hiện sốt nhẹ, triệu chứng hô hấp vừa phải và sưng mặt bên trái trong 2 ngày trước.

Ngoài quai bị, thì bệnh do virus nào có vaccine phòng ngừa cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai?
Biện pháp phòng ngừa nào nên được áp dụng khi nghi ngờ quai bị?

Answers

1. Bệnh quai bị là một bệnh lý do virus phổ biến (Gutierrez 2012). Mặc dù những đối tượng chưa tiêm chủng vaccine quai bị có khả năng cao bị nhiễm hơn, nhưng cũng có thể xảy ra trên những cá thể đã chủng ngừa, đặc biệt là lứa tuổi trẻ thiếu niên – older adolescents và young adults (Barskey et al.,2009). Viêm tuyến mang tai là biểu hiện phổ biến  nhất của quai bị, tuy nhiên thì 1/3 bệnh nhân lại k có biểu hiện sưng tuyến nước bọt và có thể chỉ có biểu hiện các triệu chứng hô hấp nhẹ nhàng mà thôi (American Academy of Pediatrics 2015). Khi biểu hiện, viêm tuyến mang tai thường biểu hiện một bên lúc đầu nhưng có thể thành hai bên lên đến 70% bệnh nhân (Gutierrez 2012)

Các bệnh lý có vaccin phòng bệnh khác cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai bao gồm có bệnh cúm, đặc biệt là cúm A (Krilov and Swenson, 1985). Các virus khác cũng có thể gây ra viêm tuyến mang tai bao gồm có virus á cúm, virus Epstein-Barr, Cytomegalovirus, coxsackievirus A và echovirus (Gutierrez 2012).

Advertisement

Nhiễm HIV cũng có thể gây ra tình trạng viêm tuyến mang tai nhưng thường biểu hiện ở dạng mạn, và sưng hai bên.

2. Quai bị lan truyền thông qua tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm. Ngoài các phòng ngừa chuẩn, thì biện pháp phòng ngừa giọt dịch tiết – droplet precautions nên được áp dụng ở bất kỳ trường hợp nhi quai bị. (American Academy of Pediatrics)

References

American Academy of Pediatrics. Mumps. In Red Book:2015 Report of the Committee on Infectious Diseases, 30th ed., Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics, 2015.

Barskey AE, Glasser JW, LeBaron CW. Mumps resurgences in the United States: A historical perspective on unexpected elements. Vaccine 2009;27(44):6186–95. Gutierrez K. Mumps virus. In Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 4th ed., Long SS, Pickering LK, Prober CG, eds. Philadelphia: Elsevier-Saunders, 2012:1125–9.

Krilov LR, Swenson P. Acute parotitis associated with influenza A infection. J Infect Dis 1985;152(4):853.

Nguồn ” Pediatric Emergency Medicine ( Second edition ) ” _ EDITED BY ALISA MCQUEEN S. MARGARET PAIK

Tham khảo dịch của ” Trần Khánh Luân , sinh viên Y5 Đa Khoa Trương Đại Học Y Dược Huế “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu thanngocthao

Check Also

[Sản khoa cơ bản số 86] Vàng da sơ sinh

Advertisement Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. …