NCBI

[NCBI] COVID-19 và hệ nội tiết: Những điều đã và đang được khám phá

1. Mở đầu Chủng mới của virus corona (COVID-19), do virus corona 2 (SARS-CoV-2) gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, đã lây lan cho hơn 2.3 triệu người, cướp đi hơn 160.000 mạng sống của 200 quốc gia. Mặc dù COVID-19 có thể không có triệu …

Chi tiết

[NCBI] Khó thở

Tiếp tục hoạt động giáo dục Khó thở, thường được hiểu là sự hụt hơi, là cảm giác chủ quan của việc không thoải mái khi thở bao gồm những cảm giác khác nhau với nhiều cường độ. Nó là một triệu chứng phổ biến và có thể là biểu …

Chi tiết