[COVID-19] Guideline của Hiệp hội Chăm sóc tích cực Úc và New Zealand (ANZICS) version 1 (16/03/2020)

Guideline của Hiệp hội Chăm sóc tích cực Úc và New Zealand (ANZICS) version 1 (16/03/)

BS. Dang Thanh Tuan

 

Phần 1: Lập kế hoạch cho đại . Hướng dẫn hoạt động cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Úc và New Zealand


Download tại: https://drive.google.com/file/d/1X0rCu8DiGp4-teVe1D_xvQZezBy2SY5_/view?fbclid=IwAR0Zv70CdPjxS17pxYuhUXWX08jrirPW1Xyhb2exvQ7EgnW_uBoSjKBc-bE

Phần 2: Cung cấp một môi làm việc – Bảo vệ viên và bền vững

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1j7XZbws6oGUkDAqZOEheBaDaoFLhHlWW/view?fbclid=IwAR2O4DUgnR9u_tlV_vtayYi8PaPn2XqinwCslbFVxp1A83VQtaQ6oa9IHJk

 

Phần 3: Xác định và điều trị – Nguyên tắc cơ bản

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1C7GCzHHAV676SF5k0lEc5YDEK0vKXD9m/view?fbclid=IwAR1li2znJEYImNqChT8tQ6xi-PtCDKuC8ns1ksbTyL1mvqx6st7swNMPW14

 

Xin cảm ơn bài chia sẻ của BS. Dang Thanh Tuan!

Advertisement

Giới thiệu Lê Minh Thư

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] Một cơ hội mới cho phòng chống tự tử.

  Người viết chú thích: Cập nhật bản tin và hướng dẫn mới nhất về …