[COVID-19] Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị Covid-19 của BYT mới nhất (25/3/2020)

Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị Covid-19 của BYT mới nhất (25/3/20)

BS. Dang Thanh Tuan

https://ykhoa.org/wp-content/uploads/2020/03/qdb-2020-1344-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Donny

Check Also

[COVID-19] “SƯƠNG MÙ NÃO” – DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI

“SƯƠNG MÙ NÃO” DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI  “Sương mù não” …