[COVID-19] Kiến thức về HEPA filter

Advertisement

Chút xíu kiến thức về HEPA filter

BS. Dang Thanh Tuan

Link Drive: https://drive.google.com/file/d/1uhFxRg4BmqzIpdRk11dzgcZNL_-AVIUg/view?fbclid=IwAR17qCzAkdBsPT5BfSFl4ClubVQMxvCxYvaxS_haLXu8Xb8_gsHtkBbFOCY

http://<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1uhFxRg4BmqzIpdRk11dzgcZNL_-AVIUg/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>

 

 

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Donny

Check Also

[COVID-19] Vaccine COVID-19 & người bệnh ung thư 

Advertisement Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, bệnh ung thư là …