[COVID-19] PROTECTED CODE BLUE

Làm Code Blue mùa này cũng hên xui lắm, gặp ca thì đi cách ly cả team.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1rulBF0AllVjWHiPgrsE88ZskBA72f7_E%26fbclid%3DIwAR3EeqkITckk71OzTHAyjmvavHqev79GLF06iNYqRVh9rDorsXo4lqMZGgg&h=AT1_PDkRm0th8SRqD4XalPTJ-2fTXyCcNrxzl5Db2uOoa_17-IznSkTbtuqKIDUlSWFZeizcjBbpJPGgUbTPjx9f5sKTIHMsNl545fVUOSc1-l-8A1OEDiWaVMh16zICC3O_XmS7VSraSEJSaebmo5i2ks4hiD8hQ2BZj9QaOs7sOzyTlQ

NGUỒN: Bs Dang Thanh Tuan.

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] Bệnh tiểu đường type 1 không tăng nguy cơ nhập viện hay tử vong do COVID-19

Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng, hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường …