[COVID-19] Sân khấu toàn cảnh “mở màn”!

Rate this post

[Corona | 24.2.2020] Sân khấu toàn cảnh “mở màn”! 🌟💫
🐥 Tiếp theo nội dung cháu tút ngày 8.2 về nguy cơ mở rộng dịch các nước ngoài TQ, đến nay chính thức hình thành các điểm nóng ở Korea, Japan, Sing, Hongkong, tiếp theo là Taiwan, Malaysia và Úc.

🐥 Nếu chỉ tính riêng khả năng lây lan do đóng góp của đi lại từ hàng không trong tháng 2 sẽ ảnh hưởng tới 379 thành phố trên toàn thế giới, có khả năng tạo ra lây nhiễm từ 0-48 ca cho mỗi địa bàn (TB~30).

🐥 Khả năng xuất hiện ca bệnh trong tháng 2 của VN (chỉ riêng do nguy cơ flights từ các nước ngoài TQ) được ước tính cao nhất ở Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội.

🐥 Điều đó cho thấy: 1) cần giám sát dịch tễ của vùng (các thành phố có dịch trong KV Tây TBD), 2) cần theo dõi và phân loại nguy cơ của các địa bàn ở trong 1 nước để có các quyết sách phù hợp theo từng thời điểm. Với các địa bàn nguy cơ thấp, không nhất thiết áp dụng các biện pháp tuyệt đối!

Advertisement

🐥 Phân tích đầy đủ theo các lớp số liệu đa chiều đánh giá nguy cơ, khả năng đáp ứng và gợi ý các chính sách với từng địa bàn cháu đang phân tích ở cấp toàn cầu.

☘️
(P/S: 😷 Các kết quả này chỉ để bà kon tham khảo, phục vụ mục đích NCKH của cháu. Cháu ko khuyến khích bà kon trích dẫn hoặc sử dụng vào bất cứ quyết định gì, và cháu ko chịu trách nhiệm về hệ lụy từ các thông tin này. Cháu chỉ có thể giải trình phương pháp tính toán và nguồn số liệu, ở mức độ hiểu biết hạn hẹp trong chuyên môn về Y tế công cộng)

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Medicalnewstoday] Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron

[Medicalnewstoday] Omicron: Triệu chứng khi nhiễm biến thể này Khi các ca nhiễm trùng biến …