[Covid-19] Sinh lý bệnh hô hấp ở bệnh nhân Covid-19 thở máy: Một nghiên cứu đoàn hệ

Advertisement

Cảm ơn bài chia sẻ của bác sĩ Dang Thanh Tuan

Respiratory Pathophysiology of Mechanically Ventilated Patients with COVID-19: A Cohort Study

Advertisement

Link download: https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202004-1163LE?fbclid=IwAR3unJmTT9TpcuJ-Wab6YAoJdptGVK9kj-lygsAUd78AU5-K4m7O7cK9mhQ

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Lac Thu

Check Also

[COVID-19] Bài học COVID-19 ở Ấn Độ 

Advertisement Chủ nhật vừa rồi (ngày 18 tháng 4), Israel đã dỡ bỏ quy định …