[COVID-19] Test Kỹ thuật Antibody

Rate this post

Tác giả: Bao Luu

Có nhiều người bác sĩ và bịnh nhân muốn biết test dùm kỹ thuật antibody có hữu dụng hay không?
Bài báo cáo này cho thấy antibody bắt đầu xuất hiện từ ngày thứ 10 sau khi phát xuất triệu chứng xuất hiện.

Advertisement

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309920301961?via%3Dihub&fbclid=IwAR3qrMQeqlbh3e2u28yLQ75FkoloROGdqhCqN48VExm3v8AvRkeF2fWVXzU

 

 

 

 

Advertisement

Giới thiệu Donny

Check Also

[COVID-19] “SƯƠNG MÙ NÃO” – DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI

“SƯƠNG MÙ NÃO” DI CHỨNG COVID Y HỌC CHƯA THỂ LÝ GIẢI  “Sương mù não” …