Điều chỉnh lối sống cải thiện nhiều chỉ số trong bệnh mỡ gan liên quan đến đái tháo đường

Nghiên cứu này tổng hợp và phân tích những ảnh hưởng của chế độ ăn ít carbohydrate, tập luyện thể dục và tập luyện chống lại trên nhiều chỉ số của bệnh gan mỡ liên quan đến chuyển hóa (MAFLD). Kết quả cho thấy chế độ ăn ít carbohydrate, tập luyện thể dục và tập luyện chống lại đều cải thiện được nhiều chỉ số liên quan đến MAFLD, nhưng tập luyện chống lại hiệu quả hơn trong việc giảm một số chỉ số chuyển hóa. Nghiên cứu này mang lại các bằng chứng về tác động của thay đổi lối sống đối với MAFLD và cung cấp thông tin hữu ích cho việc điều trị các bệnh nhân có bệnh gan mỡ liên quan đến chuyển hóa.


Đánh giá tác động của các thay đổi lối sống đối với bệnh gan tiếp xúc với mỡ do rối loạn chuyển hóa (MAFLD)

Trong bài đánh giá tổng quan và phân tích số liệu hệ thống này, chế độ ăn ít carbohydrate, tập thể dục thở nặng và tập thể dục chống lại đã cải thiện đáng kể nhiều chỉ số ở bệnh gan tiếp xúc với mỡ do rối loạn chuyển hóa (MAFLD).

Mặc dù cả tập thể dục thở nặng và tập thể dục chống lại đều là những biện pháp hiệu quả trong điều trị MAFLD, tập thể dục chống lại lại hiệu quả hơn trong việc giảm một số chỉ số chuyển hóa.

Mức độ chứng cứ đánh giá: 1 (Tuyệt vời)

Bệnh gan tiếp xúc với mỡ do rối loạn chuyển hóa (MAFLD) là một dạng bệnh gan thường được điều trị bằng các thay đổi lối sống, chẳng hạn như ăn uống và tập thể dục. Tuy nhiên, hiệu quả của những biện pháp này vẫn chưa được hiểu rõ và cho đến nay chưa có bài đánh giá tổng quan nào đánh giá tác động của các thay đổi lối sống đối với MAFLD. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp các chứng cứ về tác động của các biện pháp thay đổi lối sống đối với các chỉ số chuyển hóa khác nhau ở MAFLD.

Từ 8469 hồ sơ được xác định, đã bao gồm 34 nghiên cứu (n = 2652 bệnh nhân, 8% có đái tháo đường) từ các cơ sở dữ liệu khác nhau từ khởi đầu đến tháng 5 năm 2021. Các nghiên cứu được bao gồm nếu chúng được công bố bằng tiếng Anh và đánh giá tác động của các biện pháp thay đổi lối sống đối với MAFLD. Các nghiên cứu sẽ bị loại bỏ nếu người tham gia có bệnh gan tiếp xúc với mỡ không liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Đánh giá chất lượng được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá phê duyệt tương quan của Viện Joanna Briggs cho các thử nghiệm ngẫu nhiên. Phân tích thống kê được thực hiện bằng các mô hình hiệu quả cố định và mô hình hiệu quả ngẫu nhiên. Kết quả chính là các thay đổi trong nồng độ mỡ gan và các chỉ số máu liên quan đến nguy cơ chuyển hóa.

Kết quả cho thấy rằng chế độ ăn ít carbohydrate, tập thể dục thở nặng và tập thể dục chống lại đều hiệu quả trong việc cải thiện nồng độ mỡ gan và nhiều chỉ số máu liên quan đến MAFLD, bao gồm triglyceride trong huyết tương, lipoprotein độ mật độ cao và HbA1c. Hơn nữa, tập thể dục chống lại hiệu quả hơn tập thể dục thở nặng trong việc cải thiện nồng độ mỡ gan và triglyceride trong huyết tương. Mặc dù kết quả này, hầu hết các nghiên cứu được bao gồm tập trung vào bệnh nhân béo phì và không có đủ nghiên cứu để hỗ trợ tác động của các biện pháp thay đổi lối sống đối với những người có trọng lượng bình thường hoặc gầy gò mắt tím với MAFLD. Tuy nhiên, nghiên cứu này là bài đánh giá tổng quan đầu tiên để xem xét tác động của các biện pháp thay đổi lối sống đối với bệnh nhân có MAFLD.

Advertisement

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Nghiên cứu này tập trung vào điều trị bệnh gan mỡ liên quan đến chuyển hóa (MAFLD) bằng phương pháp gì?

Trong nghiên cứu này, các phương pháp điều trị bao gồm chế độ ăn ít tinh bột, tập thể dục thở oxy và tập thể dục chống lại đã cải thiện đáng kể nhiều chỉ số trong MAFLD.

Câu hỏi 2: Phương pháp nào hiệu quả hơn trong việc giảm một số chỉ số chuyển hóa trong MAFLD giữa tập thể dục thở oxy và tập thể dục chống lại?

Trong nghiên cứu này, tập thể dục chống lại đã hiệu quả hơn trong việc giảm một số chỉ số chuyển hóa liên quan đến MAFLD.

Câu hỏi 3: Đánh giá chất lượng nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Đánh giá chất lượng nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng Công cụ Đánh giá Tầm quan trọng của Viện Joanna Briggs cho các Nghiên cứu Lâm sàng Ngẫu nhiên kiểm soát.

Câu hỏi 4: Kết quả của nghiên cứu cho thấy phương pháp nào hiệu quả nhất trong việc cải thiện các chỉ số liên quan đến MAFLD?

Kết quả của nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít tinh bột, tập thể dục thở oxy và tập thể dục chống lại đều hiệu quả trong việc cải thiện nội dung mỡ gan và nhiều chỉ số máu liên quan đến MAFLD, bao gồm triglyceride huyết thanh, lipoprotein độc hại và HbA1c. Tập thể dục chống lại còn hiệu quả hơn trong việc cải thiện nội dung mỡ gan và triglyceride huyết thanh.

Câu hỏi 5: Nghiên cứu này có đánh giá tác động của các phương pháp điều trị đối với những bệnh nhân MAFLD có cân nặng bình thường hoặc gầy không?

Mặc dù nghiên cứu này là đánh giá đầu tiên về tác động của các phương pháp điều trị lối sống đối với bệnh nhân MAFLD, tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu được bao gồm đều tập trung vào bệnh nhân béo phì, và không có đủ nghiên cứu để xác nhận tác động của các phương pháp điều trị đối với những bệnh nhân có cân nặng bình thường hoặc gầy.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi:

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Tirzepatide hàng tuần cải thiện đáng kể cân nặng và kiểm soát đái tháo đường ở bệnh nhân béo phì và đái tháo đường loại 2.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên đã chứng minh rằng tirzepatide giúp giảm cân và cải …