Điều trị đái tháo đường bằng chất ức chế co-transporter-2 natri-glucose có thể giảm nguy cơ hình thành khối cục máu trong stent

Sử dụng sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor (SGLT2i) giảm nguy cơ sự kiện lâm sàng nghiêm trọng liên quan đến tái mòn sau đặt stent (ISR) ở bệnh nhân đái tháo đường (T2DM) sau cơn đau tim và phẫu thuật can thiệp qua da (PCI). Không có sự khác biệt trong ISR liên quan đến SGLT2i empagliflozin, canagliflozin hoặc dapagliflozin. Nghiên cứu này là một bước đầu quan trọng cho việc nghiên cứu tiếp theo để đặc tính tốt hơn tác dụng của SGLT2i đối với ISR ở bệnh nhân T2DM sau cơn đau tim và PCI.


SGLT2i giúp giảm nguy cơ MACE liên quan đến tái hẹp stent trong bệnh nhân đái tháo đường loại 2 sau khi trải qua cơn đau tim mãn tính và can thiệp qua da

Một nghiên cứu tiên lượng quan sát đã chỉ ra rằng việc sử dụng chất ức chế co-transporter-2 natri-glucose (SGLT2i) có liên quan đến việc giảm nguy cơ sự kiện lâm sàng nặng liên quan đến tái hẹp stent trong bệnh nhân đái tháo đường loại 2 (T2DM) sau khi trải qua cơn đau tim mãn tính (AMI) và can thiệp qua da (PCI).

Trước đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh nhân T2DM có tốc độ mất đường kính lumen nhanh hơn và tần suất tái hẹp stent nội mạc cao hơn. SGLT2i đã được phát hiện là cải thiện kết quả tim mạch ở bệnh nhân T2DM và không mắc đái tháo đường, nhưng vẫn còn ít nghiên cứu về tác động của SGLT2i đối với tái hẹp stent nội mạc.

Nghiên cứu này là một nghiên cứu tiên lượng quan sát đánh giá mối liên hệ giữa việc sử dụng SGLT2i và tái hẹp stent nội mạc trong bệnh nhân T2DM và AMI. Các bệnh nhân được xác định là sử dụng và không sử dụng SGLT2i, và sau 12 tháng, tất cả bệnh nhân đều được thực hiện chụp cắt lớp vi tính động mạch vành (CCTA) để đánh giá tái hẹp stent nội mạc. Kết quả chính là các sự kiện lâm sàng nặng tim mạch (MACE), được xác định là tử vong tim mạch, hội chứng cơn tim mạch cấp và phát triển bệnh suy tim liên quan đến tái hẹp stent.

Advertisement

Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, 377 bệnh nhân đủ điều kiện cho nghiên cứu và có đầy đủ dữ liệu sau 12 tháng theo dõi. 200 (53%) bệnh nhân chưa sử dụng SGLT2i bao giờ, và 177 (47%) bệnh nhân đang sử dụng SGLT2i hiện tại. Về kết quả chính, tỷ lệ MACE liên quan đến tái hẹp stent nội mạc đã tăng đáng kể ở những bệnh nhân chưa sử dụng SGLT2i so với những bệnh nhân đang sử dụng SGLT2i (22.1% so với 10.2%; P <.001). Sau khi điều chỉnh mô hình hồi quy đa biến cho kiểm soát đường huyết, tuổi tác, BMI và giới tính, khả năng xảy ra sự kiện MACE liên quan đến tái hẹp stent trong bệnh nhân được điều trị với SGLT2i giảm đi 57% (OR, 0.42; 95% CI, 0.23-0.76). Phân tích con nhóm để khám phá tác động của SGLT2i cho thấy không có sự khác biệt giữa các bệnh nhân sử dụng empagliflozin, canagliflozin hoặc dapagliflozin về nguy cơ MACE liên quan đến tái hẹp stent nội mạc. Tổng thể, kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng việc sử dụng SGLT2i liên quan đến giảm nguy cơ MACE liên quan đến tái hẹp stent nội mạc ở bệnh nhân T2DM sau khi trải qua AMI và PCI. Một hạn chế lớn của nghiên cứu này là thiếu kiểm soát chế độ ăn uống hoặc mức độ hoạt động thể chất được thực hiện bởi bệnh nhân, có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, đây là một bước đầu quan trọng cho nghiên cứu tiếp theo để tìm hiểu rõ hơn về tác động của SGLT2i đối với tái hẹp stent nội mạc ở bệnh nhân T2DM sau khi trải qua AMI và PCI.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. SGLT2i có liên quan gì đến nguy cơ các sự kiện tim mạch không mong muốn liên quan đến ISR ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không?
– SGLT2i được sử dụng có liên quan đến giảm nguy cơ các sự kiện tim mạch không mong muốn liên quan đến ISR ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không.

2. Có sự khác biệt nào giữa các loại SGLT2i trong việc liên quan đến ISR liên quan đến MACE không?
– Không có sự khác biệt nào giữa các loại SGLT2i trong việc liên quan đến ISR liên quan đến MACE.

3. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu gì để đánh giá liên quan giữa SGLT2i và ISR liên quan đến MACE ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không?
– Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu quan sát tiên lượng theo dõi để đánh giá liên quan giữa SGLT2i và ISR liên quan đến MACE ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không.

4. Các yếu tố nào đã được điều chỉnh trong phân tích đa biến để đánh giá liên quan giữa SGLT2i và ISR liên quan đến MACE ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không?
– Các yếu tố đã được điều chỉnh trong phân tích đa biến để đánh giá liên quan giữa SGLT2i và ISR liên quan đến MACE ở bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đã trải qua cơn đau tim cấp tính và thực hiện can thiệp thông qua chèn stent không bao gồm kiểm soát đường huyết, tuổi, BMI và giới tính.

5. Nghiên cứu này có giới hạn gì?
– Giới hạn của nghiên cứu này là thiếu sự kiểm soát về thói quen ăn uống hoặc lượng hoạt động thể chất được thực hiện bởi bệnh nhân, điều này có thể đã ảnh hưởng đến kết quả.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi:

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Tirzepatide hàng tuần cải thiện đáng kể cân nặng và kiểm soát đái tháo đường ở bệnh nhân béo phì và đái tháo đường loại 2.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên đã chứng minh rằng tirzepatide giúp giảm cân và cải …