[VYPO] Những chỉ định và ngưỡng hemoglobin trong truyền khối hồng cầu ở người lớn (2017)

Những chỉ định và ngưỡng hemoglobin trong truyền khối hồng cầu ở người lớn – Cập nhật năm 2017

BS. Phan Truc

Nhóm dịch: CLB Y khoa Trẻ
Đã nhiều thập kỉ nay, Việc quyết định truyền khối hồng cầu (RBCs) đã dựa trên nguyên tắc “10/30 “: Việc truyền máu nhằm mục đích duy trì lượng hemoglobin trên 10 g/dL (100 g/L) và hematocrit trên 30% [1]. Tuy nhiên, Những lo lắng về sự an toàn, việc lan truyền mầm bệnh hay những cố gắng để hạ chi phí đã sinh ra việc đánh giá lại quá trình thực hành truyền máu vào những năm 1980. Năm 1988, Hội nghị thống nhất về sức khỏe của Viện Quốc Gia về vấn đề truyền khối hồng cầu trong điều trị ngoại khoa đã nói rằng không có một tiêu chuẩn đơn lẻ nào nên được dùng như một chỉ định cho liệu pháp sử dụng khối hồng cầu, và còn nhiều yếu tố liên quan tới tình trạng lâm sàng của bệnh, nhu cầu phân phối oxy cần được đánh giá [2]. Trong 25 năm sau đó, một lượng lớn những bằng chứng lâm sàng đã ra đời, Kết quả là có rất nhiều guideline được đưa ra với nhiều đối tượng khác nhau[3-9]. Chủ đề thông thường của những guideline đó là sự cần thiết để giữ cân bằng giữa lợi ích của việc điều trị thiếu máu và mong muốn tránh việc truyền máu không cần thiết, do vấn đề chi phí và những nguy cơ tiềm tàng. Điều này yêu cầu kĩ năng xem xét và sự nhạy bén lâm sàng của bác sĩ thực hiện truyền máu.
Khi các phương pháp truyền máu được đánh giá trong các thử nghiệm ngẫu nhiên, chúng tôi ngày càng có thể nắm rõ hơn những dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, những dữ liệu này cung cấp những bằng chứng tốt nhất cho việc thực hiện guideline này.
Advertisement
Link guideline tại:

 

Advertisement

Giới thiệu Diễn đàn Bác sĩ trẻ Việt Nam

Y khoa không phải là một nghệ thuật, Y khoa là một khoa học thật sự, một khoa học vô cùng phức tạp đòi hỏi người hành nghề y phải khéo léo vận dụng kiến thức để không bỏ qua cơ hội cứu chữa người bệnh. Nếu mỗi người y khoa Việt Nam góp lên một tiếng nói, liên kết lại, chúng ta có thể thay đổi căn bản giáo dục Y khoa nước nhà. Hãy tham gia với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/groups/diendanbacsitrevietnam

Check Also

[Hướng dẫn] 5 nguyên tắc vàng cho một resume ấn tượng

5 nguyên tắc vàng cho một resume ấn tượng Có lẽ các bạn đã quá …