[Medscape] Có phải COVID-19 không là nguyên nhân của bệnh đái tháo đường típ 1 kéo dài?

Những điều quan trọng

 • Một đánh giá về khoảng 1,8 triệu người sống ở Scotland trong giai đoạn 2020-2021 cho thấy không có mối liên hệ nào giữa nhiễm SARS-CoV-2 xảy ra hơn 30 ngày trước đó với bệnh đái tháo đường típ 1 đã xảy ra, cả về tổng thể (nghiên cứu ở nhiều độ tuổi) đặc biệt là ở trẻ em dưới 16 tuổi.
 • Ước tính tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ từ 0-14 tuổi ở Scotland tăng trong giai đoạn 2020-2021 (trong đại dịch COVID-19) lên khoảng 1,2 lần mức trung bình trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, ở nhóm tuổi này, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1 rất khác nhau giữa các năm.  Ví dụ, vào năm 2019, tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 10% so với tỷ lệ mắc bệnh trung bình kéo dài. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào ở những người từ 15-34 tuổi về việc gia tăng tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1  trong giai đoạn 2020-2021 ngoài xu hướng tăng kéo dài về tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1 .
 • Không có bất kỳ sự bảo vệ nào từ việc tiêm chủng COVID-19 chống lại bệnh đái tháo đường típ 1 là bằng chứng chống lại tác động nhân quả của COVID-19 đối với bệnh đái tháo đường típ 1.

Tại sao điều này lại quan trọng

 • Các kết quả không xác nhận mối liên quan của bệnh đái tháo đường típ 1  trước 18 tuổi với nhiễm SARS-CoV-2 hơn 30 ngày trước đó, như đã báo cáo trước đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.
 • Các tác giả cho biết họ không biết bất kỳ báo cáo nào khác kiểm tra trực tiếp mối liên quan ở mức độ bệnh nhân-cá nhân giữa nhiễm SARS-CoV-2 với bệnh đái tháo đường típ 1.

Thiết kế nghiên cứu

 • Nghiên cứu bao gồm tất cả 1,8 triệu cư dân Scotland dưới 35 tuổi tại thời điểm ban đầu và chưa được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường trong nghiên cứu REACT-SCOT. REACT-SCOT là một cơ sở dữ liệu tiềm năng với gần 4 triệu cư dân Scotland đăng ký ngay sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu cho đến tháng 11 năm 2021, bao gồm tất cả cư dân Scotland được chẩn đoán mắc COVID-19.
 • Các nhà nghiên cứu đã xác định chắc chắn các trường hợp mắc bệnh đái tháo đường típ 1 ở Scotland từ năm 2015-2021 dựa trên ngày chẩn đoán và típ đái tháo đường được ghi nhận bởi các bác sĩ lâm sàng trong sổ đăng ký Bệnh đái tháo đường-Thông tin Chăm sóc ở Scotland.

Kết quả chính

 • Nghiên cứu bao gồm 365 080 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2020 đến ngày 22/11/2021, bao gồm 1074 người đã phát triển bệnh đái tháo đường típ 1 trong thời gian theo dõi.
 • Tỷ lệ rủi ro đối với bệnh đái tháo đường típ 1 liên quan đến việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó là 2,62 có ý nghĩa thống kê đối với nhiễm trùng trong 30 ngày trước đó; và 0,88 không có ý nghĩa thống kê đối với những người bị nhiễm nhiều hơn 30 ngày trước đó. Trong số các nhóm nhỏ hơn 16 tuổi, tỷ lệ tương ứng là 3,15 có ý nghĩa khi nhiễm trùng xảy ra trong 30 ngày trước đó; và 0,81 không có ý nghĩa thống kê khi nhiễm trùng xảy ra sớm hơn 30 ngày trước đó.
 • Advertisement
 • Tình trạng tiêm chủng của một người chống lại SARS-CoV-2 không liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1.

Hạn chế

 • Số trường hợp mắc bệnh đái tháo đường típ 1 ở những người tiếp xúc với tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 là tương đối nhỏ, vì vậy các nhà nghiên cứu đã lập mô hình tỷ lệ rủi ro bằng cách sử dụng các phân loại tương đối rộng là 0-30 và hơn 30 ngày đối với thời gian tiếp xúc. Tuy nhiên, nhóm các xét nghiệm âm tính và dương tính xung quanh ngày chẩn đoán là điều hiển nhiên trong dữ liệu.
 • Cho đến khi xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng loạt bắt đầu vào cuối năm 2020, hầu hết các trường hợp nhiễm trùng ở những người trẻ tuổi đều không bị phát hiện. Tuy nhiên, các ước tính đặt tỷ lệ nhiễm bệnh tích lũy ở trẻ em Anh từ 5-14 tuổi vào khoảng 15% đến cuối năm 2020, vì thế việc phân loại sai những người bị phơi nhiễm là không bị phơi nhiễm sẽ chỉ làm giảm nhẹ tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường típ 1 liên quan đến nhiễm trùng được phát hiện ở nhóm tuổi này.

Các tiết lộ

 • Nghiên cứu không nhận được tài trợ thương mại.
 • Không có tác giả nào có tiết lộ liên quan.

Đây là bản tóm tắt của một nghiên cứu trước khi in, “Mối liên quan của bệnh đái tháo đường típ 1  với nhiễm COVID-19 gần đây: nghiên cứu đoàn hệ sử dụng liên kết hồ sơ sức khỏe điện tử ở Scotland,” được viết bởi các nhà nghiên cứu từ Edinburgh và Glasgow, Vương quốc Anh, trên medRxiv cung cấp  cho bạn bởi Medscape.  Nghiên cứu này vẫn chưa được đánh giá kĩ.  Toàn văn của nghiên cứu có thể được tìm thấy trên medRxiv.org.

 

Nguồn: https://www.medscape.com/viewarticle/969166?src=mbl_msp_android&ref=share

Người dịch: Vy Nguyen

Bài viết được dịch thuật và biên tập bởi ykhoa.org – vui lòng không reup khi chưa cho phép!

Advertisement

Giới thiệu Vy

Check Also

[Medscape] Việc hòa ca nhạc đồng quê đã giúp bác sĩ tìm thấy sự cân bằng

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi thường được hỏi làm thế nào để cân …