[Mô phôi số 16] Thính giác quan

Print Friendly, PDF & Email

 1. Hãy mô tả cấu tạo của tai ngoài.
 2. Hãy mô tả cấu tạo của hòm nhĩ.
 3. Hãy mô tả cấu tạo của màng nhĩ.
 4. Hãy mô tả cấu tạo của tai trong xương.
 5. Hãy mô tả cấu tạo đại cương của tai trong màng.
 6. Hãy so sánh cấu tạo của mào và vết.
 7. Hãy so sánh cấu tạo của tế bào cảm giác phụ kiểu Golgi I và kiểu Golgi II. 
 8. Hãy nêu mô sinh lý học của mào và vết. 
 9. Hãy mô tả vị trí, cấu tạo và mô sinh lý học của ống nội bạch huyết,túi nội bạch huyết. 
 10. Hãy mô tả cấu tạo của màng tiền đình và vấn mạch. 
 11. Hãy mô tả cấu tạo của lá xương xoắn và bờ xoắn. 
 12. Hãy mô tả cấu tạo của màng nền và màng nóc. 
 13. Hãy mô tả cấu tạo các tế bào thính giác của cơ quan Corti. 
 14. Hãy mô tả đặc điểm cấu tạo các loại tế bào chống đỡ của cơ quan  Corti. 
 15. Hãy nêu cơ chế của hiện tượng nghe. 
 16. Hãy nêu sự phân bố thần kinh của tai trong.

NGUỒN: MÔ – PHÔI PHẦN MÔ HỌC – SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA – NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI – 2007 Chủ biên: GS.TS. TRỊNH BÌNH

Xem tất cả mô phôi tại: https://ykhoa.org/category/mo-phoi/

Advertisement

Giới thiệu nghuyen

Check Also

[GIẢI PHẪU SỐ 21] HẦU

1. ĐẠI CƯƠNG Hầu (pharynx) là ngã tư của đường hô hấp và đường tiêu …