[RHS] Các hội chứng tim phải cấp

Advertisement

download tại: https://drive.google.com/file/d/153MqzUmFpMXutdId0QivgSoCAlm7BAfo/view?fbclid=IwAR1hu2aZ7SIAfFNoZvETQCSajCouebyFQh4crEKQb2YAUXW136GW5naoJuc

Nguồn: BS. Dang Thanh Tuan

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Haunguyen

Check Also

[Uptodate-SPK] Giảm tiểu cầu thai kỳ

Advertisement BÀI SỐ 5: GIẢM TIỂU CẦU THAI KỲ [Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa …