[RHS] Các hội chứng tim phải cấp

download tại: https://drive.google.com/file/d/153MqzUmFpMXutdId0QivgSoCAlm7BAfo/view?fbclid=IwAR1hu2aZ7SIAfFNoZvETQCSajCouebyFQh4crEKQb2YAUXW136GW5naoJuc

Nguồn: BS. Dang Thanh Tuan

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …